Výpis z registra trestov štatutára dopravcu v prípade viacerých štatutárov

Otázka:

Chcem sa spýtať, po prečítaní článku ohľadom Povolenia na vnútroštátnu dopravu nad 3,5 t na vašej stránke mám jednu otázku, totiž v bodoch, kde uvádzate, čo všetko je potrebné na vybavenie tohto povolenia máte aj „výpis z registra trestov štatutárneho orgánu spoločnosti (originál nie starší ako 3 mesiace od dátumu podania žiadosti).“ Je potrebný výpis z registra oboch štatutárov, alebo stačí jeden?

Odpoveď:

Podľa telefonickej informácie z úradu dopravy BA si Vás dovoľujem informovať, že v prípade obchodnej spoločnosti s viacerými konateľmi je potrebné doložiť výpisy z registra trestov všetkých konateľov.

Viac informácií nájdete v našom článku: Povolenie na vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu nad 3,5t – ako ju vybaviť