Vyradenie vozidla taxislužby z koncesie

Otázka:

Kúpil som si motorové vozidlo a išiel si dať vykonať technickú prehliadku. Tam mi bolo povedané, že vozidlo je zapísané v koncesii na taxislužbu a preto mi technickú prehliadku urobia len na rok. Ako viem toto vozidlo vyňať z koncesie na taxi?

Odpoveď:

Áno, je to tak, že ak je vozidlo zaevidované v koncesii nejakej taxislužby, technickú kontrolu treba realizovať na ročnej báze. V zmysle § 47 ods. 1 písm. c) bod 7. Vyhlášky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly „Technickej kontrole pravidelnej v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách podlieha vozidlo používané na taxislužbu.“ Podobne je to aj pri emisnej kontrole. 

Možnosti, ako vyňať vozidlo z koncesie na taxislužbu, sú dve:

  1. Rýchlejšia cesta je, že uvedené oznámi podnikateľ, ktorý má vozidlo zapísané vo svojej koncesii príslušnému úradu dopravy.
  2. Druhou možnosťou je, že nový vlastník vozidla podá oznámenie na úrad dopravy, že žiada vyňatie automobilu z koncesie na taxislužbu. Ako prílohu priloží technický preukaz preukazujúci jeho vlastníctvo aj obsahujúci špecifikáciu vozidla. Bohužiaľ tento proces je zdĺhavejší a trvá cca 2 mesiace. Poplatok sa neplatí.

Ak máte záujem o naše služby – spísanie žiadosti o vyradenie vozidla z koncesie na taxislužbu a oznámenie na príslušnom úrade, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk