Zastupovanie pred Osobitnou matrikou (zápis narodenia, úmrtia, sobáša)

Do Osobitnej matriky sa zapisuje narodenie dieťaťa, úmrtie ako aj uzavretie manželstva štátnych príslušníkov Slovenskej republiky, ak tieto nastali:

  • v zahraničí (na území cudzieho štátu),
  • na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte napr. sobáš na zastupiteľskom úrade SR),
  • na lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,
  • na území nepatriacom žiadnemu štátu.

Ak sa Vám narodilo v zahraničí dieťa alebo ste mali sobáš v cudzine, radi Vám pomôžeme s ich registráciou na Slovensku, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR.

350 € + DPH + poplatky
3 mesiace
Mám záujem

Prečítajte si aj:

Lehota na vybavenie zápisu v osobitnej matrike

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch (3) mesiacov odo dňa doručenia žiadosti na osobitnú matriku. Osobitná matrika môže lehotu predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.

Vyžiadanie rodného, sobášneho a úmrtného listu (duplikátu)

Ak potrebujete rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, vieme Vám ho zabezpečiť. Tieto doklady vieme vyžiadať tak z osobitnej matriky, ako aj z iných matričných úradov. Na dokumentoch vieme zabezpečiť aj overenie formou apostille alebo superlegalizácie.

Referencie od klientov

208 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Neposkytnutie informácií o dieťati druhému rodičovi

Môže rodič, ktorému bolo dieťa zverené po rozvode do osobnej starostlivosti požadovať napríklad od školy, aby druhému rodičovi neposkytla informácie...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Určenie otcovstva, ak otec nie je zapísaný v rodnom liste

Narodilo sa mi dieťa a s bývalým partnerom spolu už nie sme. On nesúhlasil s tým, aby sa malý volal po mne a tak...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zúženie BSM notárskou zápisnicou s cudzím prvkom

Chcem si zobrať úver, banka však vyžaduje, aby sme mali s manželkou zúžené BSM a úver bol výhradne na mňa. Manželstvo sme...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie