Zastupovanie pred Osobitnou matrikou (zápis narodenia, úmrtia, sobáša)

Do Osobitnej matriky sa zapisuje narodenie dieťaťa, úmrtie ako aj uzavretie manželstva štátnych príslušníkov Slovenskej republiky, ak tieto nastali:

  • v zahraničí (na území cudzieho štátu),
  • na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte napr. sobáš na zastupiteľskom úrade SR),
  • na lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,
  • na území nepatriacom žiadnemu štátu.

Čo vieme vybaviť

Vybavíme za Vás aj tieto doklady:

  • slovenské rodné listy pre deti narodené v zahraničí
  • osvedčenie o slovenskom občianstve pre deti narodené v zahraničí
  • slovenský sobášny list pri sobáši v zahraničí
  • slovenský rozvodový rozsudok pri rozvode v zahraničí
  • slovenský úmrtný list pri úmrtí v zahraničí.

Ak sa Vám narodilo v zahraničí dieťa alebo ste mali sobáš či rozvod v cudzine, radi Vám pomôžeme s ich registráciou na Slovensku, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Prečítajte si aj:

Čo je potrebné k zápisu do osobitnej matriky?

Zápis do osobitnej matriky sa uskutoční na základe písomnej žiadosti. Žiadosť (formulár) na nachádza na stránke ministerstva. K žiadosti musia byť priložené doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike a slovenské doklady sa vydajú na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti. Týmto spôsobom nemožno nahradiť právoplatné rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho.

Lehota na vybavenie zápisu v osobitnej matrike

Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR.

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch (3) mesiacov odo dňa doručenia žiadosti na osobitnú matriku. Osobitná matrika môže lehotu predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.

Vyžiadanie rodného, sobášneho a úmrtného listu (duplikátu)

Ak potrebujete rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, vieme Vám ho zabezpečiť. Ako na to si prečítate aj v našom článku Vyžiadanie duplikátu rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu.

Tieto doklady vieme vyžiadať tak z osobitnej matriky, ako aj z iných matričných úradov. Na dokumentoch vieme zabezpečiť aj overenie formou apostille alebo superlegalizácie.

Referencie od klientov

Tím AKMV nám veľmi expertne a vo veľmi krátkom čase pomohli získať občianske osvedčenia a rodné listy pre naše deti narodené v USA, čo sme z predošlého prieskumu právnych zákonov brali ako nemožný labyrint a teda nemožnú vec zariaďovať na diaľku z USA.
Ďakujem veľmi pekne celému tímu AKMV!
Galina
226 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Koľko stojí rozvodový právnik?

Koľko treba počítať, že ma bude stáť rozvod? Koľko sú poplatky súdu a aké sú sadzby vašej advokátskej kancelárie za...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výživné na exmanželku

Som invalidná dôchodkyňa. S manželom sme sa pred 3 mesiacmi rozviedli, nie som schopná sa uživiť nakoľko ma nikto momentálne...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zníženie výživného na dieťa

Máme dve deti neplnoleté 15 a 16 ročné. Odišiel som zo spoločnej domácnosti tri a pol roka dozadu, dva roky...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie