Zastupovanie pred Osobitnou matrikou (zápis narodenia, úmrtia, sobáša)

Do Osobitnej matriky sa zapisuje narodenie dieťaťa, úmrtie ako aj uzavretie manželstva štátnych príslušníkov Slovenskej republiky, ak tieto nastali:

  • v zahraničí (na území cudzieho štátu),
  • na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte napr. sobáš na zastupiteľskom úrade SR),
  • na lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,
  • na území nepatriacom žiadnemu štátu.

Ak sa Vám narodilo v zahraničí dieťa alebo ste mali sobáš v cudzine, radi Vám pomôžeme s ich registráciou na Slovensku, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR.

350 € + DPH + poplatky
3 mesiace
Mám záujem

Prečítajte si aj:

Lehota na vybavenie zápisu v osobitnej matrike

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch (3) mesiacov odo dňa doručenia žiadosti na osobitnú matriku. Osobitná matrika môže lehotu predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.

Vyžiadanie rodného, sobášneho a úmrtného listu (duplikátu)

Ak potrebujete rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, vieme Vám ho zabezpečiť. Tieto doklady vieme vyžiadať tak z osobitnej matriky, ako aj z iných matričných úradov. Na dokumentoch vieme zabezpečiť aj overenie formou apostille alebo superlegalizácie.

Referencie od klientov

218 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Ne(vy)sporiadanie bsm po troch rokoch od rozvodu

S bývalým manželom sme už viac ako štyri roky rozvedení bez toho, aby sme vyporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo. Dohodnúť sa však nevieme....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Na ktorý kataster podať návrh na vklad pri nehnuteľnostiach v dvoch okresoch?

Uzavreli sme s bývalým manželom dohodu o vyporiadaní BSM. Jej predmetom boli aj dve nehnuteľnosti v rôznych okresoch. Môžeme návrh na vklad ohľadne...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie