Rodinné právo

Výpočet výšky výživného na dieťa

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) upravuje v ustanoveniach...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Uzavretie manželstva prostredníctvom zástupcu

Ak sa jeden zo snúbencov nemôže zúčastniť sobáša, je možné, aby uzavrel manželstvo prostredníctvom svojho zástupcu. Dovoľuje tak § 8...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Postup pri uzavretí manželstva s cudzincom z tretej krajiny

Postup pred uzavretím manželstva štátneho občana Slovenskej republiky s cudzincom upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Dedicske_pravo_36x36

Uznanie rozsudku vo veci určenia rodičovstva

Niektoré rozhodnutia zahraničných súdov je potrebné uznať osobitným konaním na slovenskom súde. Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode

Slovenská právna úprava rozlišuje dve formy spoluvlastníctva – podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. V oboch prípadoch je možné vyporiadanie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenie BSM počas manželstva

BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) je upravené v Občianskom zákonníku v § 143, podľa ktorého je v bezpodielovom spoluvlastníctve všetko, čo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Rozvod s cudzincom na Slovensku (medzinárodný rozvod)

V súčasnej dobe nie sú manželstvá medzi občanmi dvoch rozličných štátov ničím neobvyklým. No kultúrne rozdiely či nesúlad v názoroch...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Cirkevné anulovanie manželstva

Nie je ničím neobvyklým, ak snúbenci uzatvoria cirkevný sobáš, ale po istej dobe sa rozvedú. Jeden z manželov si nájde novú známosť...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK