Rodinné právo

Akmv-advokatska-kancelaria

Uznanie zahraničného rozsudku o rozvode na Slovensku

Častokrát sa stáva, že k rozvodu manželstva dochádza v zahraničí. Ak následne chce slovenský občan dať si rozvod zapísať na Slovensku, potrebuje...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti – ako je to v praxi?

Pokiaľ dôjde k rozvodu manželstva rodičov maloletého dieťaťa, súd v rozsudku o rozvode manželstva upraví aj výkon rodičovských práv a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Spoločná osobná starostlivosť rodičov o dieťa

Od 1.1.2023 je možná aj spoločná osobná starostlivosť oboch rodičov (popri osobnej starostlivosti jedného z rodičov a striedavej osobnej starostlivosti). To platí...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Únos dieťaťa druhým rodičom

Únos dieťaťa druhým rodičom je situácia, kedy jeden z rodičov neoprávnene premiestni dieťa bez súhlasu alebo povolenia druhého rodiča do zahraničia,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Uznanie zahraničného rozsudku o zverení dieťaťa a o úprave styku

Jednou z oblastí rodinného práva je starostlivosť o dieťa, či už po rozvode manželstva alebo v prípade, ak rodičia spolu nežijú. V globalizovanom svete sa...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Uznanie sobáša s cudzincom na Slovensku (zápis sobáša do osobitnej matriky)

Sobášili ste sa ako slovenský občan s osobou inej štátnej národnosti v zahraničí? Ak áno, nezabudnite si dať sobáš na Slovensku zapísať do osobitnej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Dedicske_pravo_36x36

Uznanie rozsudku vo veci určenia rodičovstva

Niektoré rozhodnutia zahraničných súdov je potrebné uznať osobitným konaním na slovenskom súde. Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Základné informácie k výživnému

Pri rozvode rodičov a zverení dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov sa upravujú viaceré povinnosti. Jednou z najdôležitejších povinností rodičov...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK