Rodinné právo

Akmv-advokatska-kancelaria

Otcovská dovolenka

Dňa 4.10.2022 Národná rada Slovenskej republiky schválila prelomovú novelu Zákonníka práce, ktorej súčasťou je aj dlho očakávaná úprava otcovskej dovolenky....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Úprava práv a povinností rodičov voči dieťaťu, tzv. Cochemský model

Cochemský model je v našich končinách zatiaľ nie veľmi známy spôsob úpravy rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Jeho názov vznikol z nemeckého...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Výživné pre plnoleté dieťa

Jednou zo zákonných povinností rodičov voči deťom je plnenie vyživovacej povinnosti. Tú môžu rodičia realizovať v naturálnej alebo peňažnej podobe,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Výživné a umelé oplodnenie

Komplexná právna úprava umelého oplodnenia a s ním súvisiacich aspektov v slovenskej právnej úprave absentuje. Ucelenejšia právna úprava umelého oplodnenia je obsiahnutá v Opatrení...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Úprava práv a povinností k dieťaťu žijúcemu v cudzine

S konaním o rozvod manželstva už tradične súd prejednáva a upravuje práva a povinnosti rodičov k dieťaťu na čas po rozvode. V tomto článku si priblížime súdne rozhodnutie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Dedicske_pravo_36x36

Návrh na zvýšenie výživného

Pri konaní o rozvod manželstva, z ktorého sú maloleté deti, je toto konanie spravidla spojené aj s konaním o úprave práv a povinnosti k maloletým deťom...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Postup pri uzavretí manželstva s cudzincom z tretej krajiny

Postup pred uzavretím manželstva štátneho občana Slovenskej republiky s cudzincom upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Návrh na rozvod manželstva

Jediná možnosť, ako zrušiť manželstvo za života oboch manželov je rozvod manželstva. Súd môže rozviesť manželstvo iba na základe návrhu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK