Rodinné právo

Akmv-advokatska-kancelaria

Neodkladné opatrenie vo veciach maloletých detí

Je bežným javom, že v čase pred rozvodom a aj počas neho manželia spolu nevychádzajú veľmi dobre. Rodičia často zabúdajú na záujem dieťaťa a deti...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dohoda o vyporiadaní BSM a návrh na kataster

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva je prioritným spôsobom vyporiadania majetkových vzťahov medzi manželmi podľa ustanovenia § 149 ods. 2 zákona č....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Rozvod s cudzincom na Slovensku (medzinárodný rozvod)

V súčasnej dobe nie sú manželstvá medzi občanmi dvoch rozličných štátov ničím neobvyklým. No kultúrne rozdiely či nesúlad v názoroch...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Čo musí obsahovať návrh na rozvod manželstva?

Ak máte záujem o spísanie návrhu na rozvod manželstva, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749. Náležitosti návrhu na rozvod...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Návrh na rozvod manželstva

Jediná možnosť, ako zrušiť manželstvo za života oboch manželov je rozvod manželstva. Súd môže rozviesť manželstvo iba na základe návrhu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Otcovská dovolenka

Dňa 4.10.2022 Národná rada Slovenskej republiky schválila prelomovú novelu Zákonníka práce, ktorej súčasťou je aj dlho očakávaná úprava otcovskej dovolenky....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Úprava práv a povinností rodičov voči dieťaťu, tzv. Cochemský model

Cochemský model je v našich končinách zatiaľ nie veľmi známy spôsob úpravy rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Jeho názov vznikol z nemeckého...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Výživné pre plnoleté dieťa

Jednou zo zákonných povinností rodičov voči deťom je plnenie vyživovacej povinnosti. Tú môžu rodičia realizovať v naturálnej alebo peňažnej podobe,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK