Rodinné právo

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode

Slovenská právna úprava rozlišuje dve formy spoluvlastníctva – podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. V oboch prípadoch je možné vyporiadanie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenie BSM počas manželstva

BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) je upravené v Občianskom zákonníku v § 143, podľa ktorého je v bezpodielovom spoluvlastníctve všetko, čo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Rozvod s cudzincom na Slovensku (medzinárodný rozvod)

V súčasnej dobe nie sú manželstvá medzi občanmi dvoch rozličných štátov ničím neobvyklým. No kultúrne rozdiely či nesúlad v názoroch...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Cirkevné anulovanie manželstva

Nie je ničím neobvyklým, ak snúbenci uzatvoria cirkevný sobáš, ale po istej dobe sa rozvedú. Jeden z manželov si nájde novú známosť...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Zákonný sudca maloletého

Vláda Slovenskej republiky sa rozhodla: „presadzovať prísnu špecializáciu v rodinnoprávnej agende, interdisciplinárny prístup pri rozhodovaní o dieťati za účasti psychológov, kolíznych opatrovníkov, sociálnych...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Návrh na rozvod manželstva

Jediná možnosť, ako zrušiť manželstvo za života oboch manželov je rozvod manželstva. Súd môže rozviesť manželstvo iba na základe návrhu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Základné informácie k výživnému

Pri rozvode rodičov a zverení dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov sa upravujú viaceré povinnosti. Jednou z najdôležitejších povinností rodičov...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Neodkladné opatrenie vo veciach maloletých detí

Je bežným javom, že v čase pred rozvodom a aj počas neho manželia spolu nevychádzajú veľmi dobre. Rodičia často zabúdajú na záujem dieťaťa a deti...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK