Služby pre influencerov

Pojem influencer dnes už netreba vysvetľovať takmer nikomu. Rozmachom internetu a sociálnych sietí sa toto povolanie stáva čoraz viac populárne. Aký je však právny rámec výkonu tejto činnosti? Je potrebné si zakladať živnosť? Čo je potrebné spraviť ešte predtým ako sa zapne kamera?

Máte záujem o právne služby? Neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na 0915 046 749.

Na začiatok si treba zodpovedať otázku, do akej miery sa bude influencer podieľať na výrobe jednotlivých príspevkov. Potom nám do úvahy prichádzajú dve alternatívy:

Príspevok bude výsledkom jeho tvorivej duševnej činnosti

Ak influencer dostane zadanie, ktoré má splniť, napr. propagáciu určitého produktu a on sám vymyslí, spracuje, napíše príspevok, tento príspevok sa bude považovať za jeho duševné vlastníctvo, budú sa na neho vzťahovať ustanovenia zákona č. 185/2015 Autorského zákona.

Tento zákon v §3 ods. 1 hovorí: „Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.“ Ďalej podľa §19 toho istého zákona medzi výhradné majetkové práva autora patrí právo použiť svoje dielo, čím sa rozumie aj uvedenie diela na verejnosti. Za splnenia podmienok v tomto zákone môže autor nakladať so svojim dielom samostatne, bez živnostenského oprávnenia.

V prípade, že dostáva influencer za túto činnosť príjem, podľa zákona o dani z príjmov sa tento príjem považuje za príjem z použitia umeleckého výkonu a podľa ustanovení tohto zákona podlieha dani z príjmov. Influencer je tak povinný za takúto činnosť odvádzať daň z príjmov, aj keď na výkon svojej činnosti nepotrebuje živnostenské oprávnenie. 

Influencer

„…influencer zverejňuje na svojom profile reklamy na podniky alebo produkty, ktoré musia byť v zmysle zákona o reklame označené. Na príspevky, ktoré influencer samostatne pripravuje sa podľa všetkého vzťahuje autorský zákon (č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov), ktorý autorovi umožňuje nakladať so svojim dielom samostatne, bez živnostenského oprávnenia, avšak za splnenia podmienok, ktoré upravuje. Prípadné zdieľanie príspevku, ktorý pripravila nejaká firma, je taktiež náročné presne toto špecifikovať, nakoľko môže ísť o reklamu, prípadne sprostredkovanie obchodu, prípadne služieb. (zdroj: Okresný úrad Nitra)

Príspevok nebude výsledkom tvorivej duševnej činnosti

Ak influencer na svojom profile zverejňuje aj rôzne reklamy, súťaže resp. príspevky, ktoré sú pripravené a on ich zdieľa za účelom zisku, je potrebné, aby mal živnostenské oprávnenie. Čo sa týka predmetu podnikania, živnostenský zákon predmet podnikania „influencer“ zatiaľ nepozná. Činnosť infuencera je činnosť, ktorá sa neustále vyvíja a prispôsobuje aktuálnej dobe a tak nie je možné v konečnom dôsledku presne stanoviť obsah živnosti, ktoré musí mať influencer ohlásené.

Predovšetkým je vhodné odporučiť ohlásenie najmä týchto živností:

  • Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  • Reklamné, marketingové, fotografické služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  • Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Referencie od klientov

Veľmi rada by som Vám chcela poďakovať za vybavenie mojej s.r.o.a za všetko čo s ňou súviselo. Ušetrili ste mi veľa času a nervov. Želám Vám veľa pracovných a osobných úspechov.

MUDr. Darina Horváthová DH-dent s.r.o. 
244 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Chcem byť kuriér. Akú živnosť potrebujem?

Ak chcete vykonávať kuriérske služby, je možné si ohlásiť voľnú živnosť Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave. Táto činnosť zahŕňa: Skladovanie...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Podnikanie v oblasti ajurvédy

Stanovisko ÚVZ SR k predaju prípravkov zdravej výživy – ajurvédske potravinové doplnky dostupné na našom trhu a miešanie byliniek, korenín podľa potrieb...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie