Založenie živnosti

Základ právnej úpravy živnostenského podnikania predstavuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon), podľa ktorého každá fyzická aj právnická osoba, ktorá plánuje vykonávať činnosť, ktorá je živnostenským podnikaním, potrebuje na to získať živnostenské oprávnenie. Pre orientovanie sa v tom, ktorá činnosť je, alebo nie je živnosťou, je potrebné si prejsť ust. § 3 a 4 živnostenského zákona. Alebo sa obrátiť na nás. Radi vám pomôžeme, poradíme a vybavíme pre vás všetko potrebné.

od 150 € vrátane DPH
5 dní priemerná doba vybavenia
Mám záujem

Ako to prebieha?

  • vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
  • pomoc a asistencia pri otváraní živnosti z hľadiska správneho zaradenia živnosti a splnení zákonných podmienok
  • ohlásenie živnostenskému úradu

Zákonná úprava rozlišuje medzi tromi druhmi živností. Toto delenie je dôležité z hľadiska nastavenia požadovaných podmienok, ktoré musia byť splnené na získanie živnostenského oprávnenia: 

  1. voľné živnosti – na ich vykonávanie stačí splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živností
  2. remeselné živnosti – okrem všeobecných podmienok sa vyžaduje navyše odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore
  3. viazané živnosti – okrem všeobecných podmienok sa vyžaduje odborná spôsobilosť, avšak získaná inak ako vyučením v odbore

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti sú

  • dosiahnutie veku 18 rokov,
  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov)

Živnosť sa ohlasuje na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania, ktorý následne preskúmava z vašej strany splnenie všetkých podmienok potrebných k získaniu živnostenského oprávnenia. Ak sú splnené, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa ohlásenia živnosti. Živnosť možno ohlásiť osobne dostavením sa na okresný úrad príslušný podľa miesta Vášho bydliska, ak ste FO alebo sídla vašej spoločnosti, ak ide o PO, alebo aj elektronickou formou.

Vznik živnostenského oprávnenia živnostenské úrady ako jednotné kontaktné miesta oznámia zdravotnej poisťovni za vás.

Referencie od klientov

AKMV sú profesionáli. Od začiatku boli ochotní, nápomocní, spoľahliví a komunikácia s nimi bola ľahká a efektívna. Záležalo im a všetko brali seriózne. Sme veľmi spokojní a vďační.

Dr. stom. Oliver Beluš, MUDr. Alena Felszeghy Krasnodent s.r.o.

Veľmi rada by som Vám chcela poďakovať za vybavenie mojej s.r.o.a za všetko čo s ňou súviselo. Ušetrili ste mi veľa času a nervov. Želám Vám veľa pracovných a osobných úspechov.

MUDr. Darina Horváthová DH-dent s.r.o. 

So službami advokátskej spoločnosti AKMV sme nadpriemerne spokojní. Pomohli nám pri etablovaní slovenskej pobočky a s pani Michalíkovou a jej tímom spolupracujeme aj naďalej čo nás veľmi teší. Ich prístup je vždy na vysokej odbornej aj profesionálnej úrovni.

Veronika Belová Shiji Slovakia s.r.o.
239 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie