Založenie živnosti

Základ právnej úpravy živnostenského podnikania predstavuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon), podľa ktorého každá fyzická aj právnická osoba, ktorá plánuje vykonávať činnosť, ktorá je živnostenským podnikaním, potrebuje na to získať živnostenské oprávnenie. Pre orientovanie sa v tom, ktorá činnosť je, alebo nie je živnosťou, je potrebné si prejsť ust. § 3 a 4 živnostenského zákona. Alebo sa obrátiť na nás. Radi vám pomôžeme, poradíme a vybavíme pre vás všetko potrebné.

od 150 € vrátane DPH
5 dní priemerná doba vybavenia
Mám záujem

Ako to prebieha?

  • vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
  • pomoc a asistencia pri otváraní živnosti z hľadiska správneho zaradenia živnosti a splnení zákonných podmienok
  • ohlásenie živnostenskému úradu

Zákonná úprava rozlišuje medzi tromi druhmi živností. Toto delenie je dôležité z hľadiska nastavenia požadovaných podmienok, ktoré musia byť splnené na získanie živnostenského oprávnenia: 

  1. voľné živnosti – na ich vykonávanie stačí splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živností
  2. remeselné živnosti – okrem všeobecných podmienok sa vyžaduje navyše odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore
  3. viazané živnosti – okrem všeobecných podmienok sa vyžaduje odborná spôsobilosť, avšak získaná inak ako vyučením v odbore

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti sú

  • dosiahnutie veku 18 rokov,
  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov)

Živnosť sa ohlasuje na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania, ktorý následne preskúmava z vašej strany splnenie všetkých podmienok potrebných k získaniu živnostenského oprávnenia. Ak sú splnené, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa ohlásenia živnosti. Živnosť možno ohlásiť osobne dostavením sa na okresný úrad príslušný podľa miesta Vášho bydliska, ak ste FO alebo sídla vašej spoločnosti, ak ide o PO, alebo aj elektronickou formou.

Vznik živnostenského oprávnenia živnostenské úrady ako jednotné kontaktné miesta oznámia zdravotnej poisťovni za vás.

Referencie od klientov

Práca s Vami bola rýchla, reakcie boli okamžité, za čo Vám ďakujeme. Spokojnosť na 100%.

Alojz Kristl AMK GOLD,s.r.o.

So službami advokátskej spoločnosti AKMV sme nadpriemerne spokojní. Pomohli nám pri etablovaní slovenskej pobočky a s pani Michalíkovou a jej tímom spolupracujeme aj naďalej čo nás veľmi teší. Ich prístup je vždy na vysokej odbornej aj profesionálnej úrovni.

Veronika Belová Shiji Slovakia s.r.o.
203 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Založenie s.r.o. ak mám exekúcie

Dobrý deň chcel by som vás poprosiť o právnu radu. Ako fyzická osoba mám exekúciu, malo by to vplyv na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kúpa ready – made spoločnosti

Prosím Vás veľmi pekne o informáciu, ci jestvuje možnosť spísania nejakej zmluvy o tom, že konateľ predávajúci s.r.o. je okamžite...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Organizačná jednotka občianskeho združenia

Mám otázku ohľadne občianskeho združenia. Tento rok moja dcéra prestúpila zo športového klubu do nového športového klubu, ktorý vznikol zaregistrovaním...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie