Vypracovanie dodatku na kataster pri prerušení konania

Často sa stáva, že kataster preruší konanie a vyzve účastníkom na doloženie dodatku ku (kúpnej / darovacej / zámennej alebo inak pomenovanej) zmluve. V niektorých prípadoch vyžaduje aj doloženie dodatku k návrhu na vklad.

od 80 € + DPH / hodina
podľa rozsahu
Mám záujem

Podľa zákona totiž platí, že „Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti, účastníci konania môžu vykonať opravu len dodatkom k zmluve.“ Nie je tak možné (ako tomu bolo v minulosti), dostaviť sa na kataster nehnuteľností osobne a priamo do zmluvy dopísať chýbajúce náležitosti, prípadne opraviť nesprávnosti.

Ak máte záujem o vypracovanie dodatkov na kataster nehnuteľností, zašlite nám na náš email office@akmv.sk rozhodnutie o prerušení konania, ktoré Vám bolo doručené a my Vám obratom zašleme cenovú ponuku podľa rozsahu potrebných doplnení.

Referencie od klientov

Právnickú kanceláriu AKMV sme si vybrali (aj) pre jej blogy, ktoré má uverejnené na svojej web-stránke. AKMV nám poskytla užitočné informácie, ktoré nám veľmi pomohli, podrobnú analýzu a dôsledné vysvetlenie, príjemnú ochotu a rýchlosť konania, akú sme potrebovali. V prípade potreby sa na právnickú kanceláriu AKMV obrátime opäť.

Jana Jurášková CENADA (CENTRUM NADANIA), n.o.
244 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie