Zmena základného imania z SKK na EURO

Túto zmenu treba ohlásiť obchodnému registru. Bez nej môže dôjsť k výmazu spoločnosťi z OR.

Zmena základného imania z SKK na EURO si vyžaduje viacero úkonov. Konatelia spoločnosti musia o takejto zmene prijať písomné rozhodnutie, pričom podpisy musia byť úradne overené. Uvedenú zmenu je navyše potrebné zapracovať i do znenia spoločenskej zmluvy. 

Zmena základného imania si však okrem vypracovania dokumentácie vyžaduje aj správne zaokrúhlenie menovitých hodnôt vkladov. Zákon pripúšťa zaokrúhlenie vkladov smerom nahor, kedy je potrebné rozdiel medzi pôvodnou a novou hodnotou vkladov doplatiť  a zaokrúhlenie vkladov smerom nadol, najmenej na dve desatinné miesta, najviac na šesť desatinných miest, pričom vzniknutý rozdiel je podnikateľ následne povinný odviesť do rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu.

Následne je nevyhnutné ohlásiť uvedenú zmenu obchodnému registru.

  • Komplexný právny servis a poradenstvo,
  • promptné vypracovanie potrebnej dokumentácie,
  • asistencia a pomoc pri zaokrúhľovaní menovitých hodnôt vkladov,
  • ohlásenie zmeny obchodnému registru.

Referencie od klientov

Práca s Vami bola rýchla, reakcie boli okamžité, za čo Vám ďakujeme. Spokojnosť na 100%.

Alojz Kristl AMK GOLD,s.r.o.
245 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti – právna poradňa

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie