Zníženie základného imania

Zníženie základného imania patrí medzi najkomplikovanejšie zmeny týkajúce sa obchodnej spoločnosti vôbec. Pozostáva z viacerých fáz a je časovo náročnejšie v porovnaní s inými zmenami s.r.o.. Dohodnite si s nami úvodnú konzultáciu.

od 900 € vrátane DPH
od 14 dní upresníme v cenovej ponuke
Mám záujem o zníženie ZI

Ako to prebieha?

  • úvodná konzultácia
  • vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
  • asistenciu a pomoc pri plnení povinností vyplývajúcich z ustanovení § 147 ods. 1 a ods. 2 Obchodného zákonníka
  • ohlásenie zmien obchodnému registru a daňovému úradu

Nakoľko sa zníženie základného imania môže dotknúť veriteľov s.r.o., v ďalšom kroku je potrebné uvedenú zmenu zverejniť v Obchodnom vestníku. Podľa zákona je spoločnosť povinná urobiť tak dvakrát. Prvýkrát najneskôr do 15 dní po prijatí uznesenia o znížení základného imania, druhýkrát s odstupom 30 dní. V oznámení sa vyzvú veritelia spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote do 90 dní po poslednom oznámení, pričom spoločnosť je povinná veriteľom, ktorí včas prihlásia svoje pohľadávky, poskytnúť primerané zabezpečenie ich pohľadávok alebo tieto pohľadávky uspokojiť. 

Nakoniec je potrebné zníženie základného imania ohlásiť obchodnému registru. K návrhu na zápis zmeny údajov sa okrem iných dokumentov (zápisnica a prezenčná listina z valného zhromaždenia, vyhlásenie jediného spoločníka a i.) dokladá aj splnenie oznamovacej povinnosti.

Referencie od klientov

Práca s Vami bola rýchla, reakcie boli okamžité, za čo Vám ďakujeme. Spokojnosť na 100%.

Alojz Kristl AMK GOLD,s.r.o.
204 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zmeny v akciovej spoločnosti – čo potrebujem do obchodného registra

Máme záujem vykonať zmeny v obchodnom registri týkajúce sa našej akciovej spoločnosti, ktorá má vydané listinné akcie. Momentálne som jediným akcionárom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zmena konateľa s.r.o. – kedy nastanú účinky?

Dobrý deň, mám prosbu o radu. Na Vašej web stránke je článok o zmene konateľa spoločnosti. Nakoľko nastala zmena konateľa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zlúčenie spoločnosti

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie