Zmena osobných údajov konateľa / spoločníka alebo prokuristu

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Zapisujú sa do neho okrem iného i viaceré osobné údaje týkajúce sa členov orgánov spoločnosti, ktoré sa časom môžu zmeniť. Zmeny vybavíme elektronicky, bez nutnosti vašej osobnej návštevy.

250 € vrátane DPH a poplatku do OR
5 dní priemerná doba vybavenia
Mám záujem o zmenu osobných údajov v OR

Ako to prebieha?

  • vypracovanie potrebnej dokumentácie
  • podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra
  • ohlásenie zmien príslušným úradom a inštitúciám

Každá zmena mena, priezviska, adresy alebo iného osobného údaju konateľa, spoločníka alebo prokuristu podlieha zákonnej povinnosti ohlásenia obchodnému registru. Ak si zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby svoju povinnosť nesplní, príslušný registrový súd jej môže uložiť pokutu až do výšky 3 310 €.

Referencie od klientov

Práca s Vami bola rýchla, reakcie boli okamžité, za čo Vám ďakujeme. Spokojnosť na 100%.

Alojz Kristl AMK GOLD,s.r.o.
204 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zmeny v akciovej spoločnosti – čo potrebujem do obchodného registra

Máme záujem vykonať zmeny v obchodnom registri týkajúce sa našej akciovej spoločnosti, ktorá má vydané listinné akcie. Momentálne som jediným akcionárom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zmena konateľa s.r.o. – kedy nastanú účinky?

Dobrý deň, mám prosbu o radu. Na Vašej web stránke je článok o zmene konateľa spoločnosti. Nakoľko nastala zmena konateľa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zlúčenie spoločnosti

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie