Zmena osobných údajov konateľa / spoločníka alebo prokuristu

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Zapisujú sa do neho okrem iného i viaceré osobné údaje týkajúce sa členov orgánov spoločnosti, ktoré sa časom môžu zmeniť. Zmeny vybavíme elektronicky, bez nutnosti vašej osobnej návštevy.

250 € vrátane DPH a poplatku do OR
5 dní priemerná doba vybavenia
Mám záujem o zmenu osobných údajov v OR

Ako to prebieha?

  • vypracovanie potrebnej dokumentácie
  • podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra
  • ohlásenie zmien príslušným úradom a inštitúciám

Každá zmena mena, priezviska, adresy alebo iného osobného údaju konateľa, spoločníka alebo prokuristu podlieha zákonnej povinnosti ohlásenia obchodnému registru. Ak si zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby svoju povinnosť nesplní, príslušný registrový súd jej môže uložiť pokutu až do výšky 3 310 €.

Referencie od klientov

Práca s Vami bola rýchla, reakcie boli okamžité, za čo Vám ďakujeme. Spokojnosť na 100%.

Alojz Kristl AMK GOLD,s.r.o.
241 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti – právna poradňa

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie