Zmeny v spoločnosti v OR

Zmena, vymenovanie a odvolanie konateľa

Ku zmene konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným v praxi dochádza z viacerých dôvodov. Spája sa s ňou, rovnako ako s každou inou zmenou týkajúcou...

ZISTIŤ VIAC

Zmena osobných údajov konateľa / spoločníka alebo prokuristu

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých...

ZISTIŤ VIAC

Premiestnenie sídla zahraničnej s.r.o. na Slovensko

Jednou z najväčších výhod zmeny sídla zahraničnej spoločnosti je, že zahraničná spoločnosť opustí legislatívu práva odchodu a bude sa ďalej...

ZISTIŤ VIAC

Rozdelenie spoločnosti

Na rozdelenie spoločnosti sa vyžaduje schválenie projektu rozdelenia spoločnosti. Projekt rozdelenia musí obsahovať presný popis a určenie častí obchodného majetku...

ZISTIŤ VIAC

Výmaz predmetov podnikania

Zúženie predmetov podnikania si vyžaduje komunikáciu s viacerými úradmi. Ešte predtým je však nevyhnutné vypracovanie dokumentácie v rámci spoločnosti: zápisnica z valného...

ZISTIŤ VIAC

Zvýšenie základného imania

Zvýšenie základného imania s.r.o. patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia, príp. v jednoosobovej spoločnosti do pôsobnosti jediného spoločníka. Vklad môže mať peňažnú,...

ZISTIŤ VIAC

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania patrí medzi najkomplikovanejšie zmeny týkajúce sa obchodnej spoločnosti vôbec. Pozostáva z viacerých fáz a je časovo náročnejšie v porovnaní s inými...

ZISTIŤ VIAC

Zmena základného imania z SKK na EURO

Túto zmenu treba ohlásiť obchodnému registru. Bez nej môže dôjsť k výmazu spoločnosťi z OR.

ZISTIŤ VIAC

Zmena rozsahu splatenia základného imania v spoločnosti

Zmena rozsahu splatenia základného imania v spoločnosti si vyžaduje prijatie vyhlásenia štatutárneho orgánu spoločnosti o tom, že došlo k zmene splatenia a najmä spôsob...

ZISTIŤ VIAC

Zriadenie záložného práva na obchodný podiel spoločníka

Zriadenie záložného práva na obchodný podiel spoločníka si vyžaduje zmluvu, ktorá musí mať zo zákona písomnú formu a podpisy na...

ZISTIŤ VIAC

Prevod obchodného podielu – zmena spoločníka

Pokiaľ chce spoločník spoločnosti spoločnosť opustiť, jednou z možností je prevod jeho obchodného podielu na inú osobu. Celý proces zabezpečíme...

ZISTIŤ VIAC

Zmena sídla – adresy spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti si vyžaduje úkony vo vzťahu k viacerým úradom (živnostenský úrad, obchodný register, daňový úrad a pod.) a...

ZISTIŤ VIAC

Rozšírenie predmetu podnikania v s.r.o.

V závislosti od druhu činnosti, o ktorú chcete rozšíriť vašu živnosť, a teda či ide o živnosť voľnú, remeselnú alebo...

ZISTIŤ VIAC

Akvizície a fúzie firiem

V priebehu celého procesu fúzie / akvizície budeme Vašou oporou – poskytneme náš právny názor na predmetnú fúziu / akvizíciu, upozorníme...

ZISTIŤ VIAC

Zmena obchodného mena

Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Ak ste sa rozhodli zmeniť...

ZISTIŤ VIAC

Zmena spôsobu konania konateľa

Napriek tomu, že pri zmene konateľa, podľa obchodného zákonníka, nemá spoločnosť povinnosť vypracovať nové znenie spoločenskej zmluvy, v prípade zmeny spôsobu...

ZISTIŤ VIAC

Vymenovanie / odvolanie prokuristu

Zabezpečíme kompletný právny servis pri vymenovaní či odvolaní prokuristu.

ZISTIŤ VIAC

Zmena (transformácia) právnej formy spoločnosti

Zmena právnej formy spoločnosti je pomerne zložitý proces. Vyžaduje si úkony vo vzťahu k viacerým úradom (živnostenský úrad, obchodný register,...

ZISTIŤ VIAC

Transformácia s.r.o. na a.s.

Zmena právnej formy, označovaná aj ako transformácia právnej formy, zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť si od roku...

ZISTIŤ VIAC

Otázky z poradne

Zmeny v akciovej spoločnosti – čo potrebujem do obchodného registra

Máme záujem vykonať zmeny v obchodnom registri týkajúce sa našej akciovej spoločnosti, ktorá má vydané listinné akcie. Momentálne som jediným akcionárom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zmena konateľa s.r.o. – kedy nastanú účinky?

Dobrý deň, mám prosbu o radu. Na Vašej web stránke je článok o zmene konateľa spoločnosti. Nakoľko nastala zmena konateľa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zlúčenie spoločnosti – právna poradňa

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie