Zriadenie ambulancie, vybavenie všetkých povolení

Ponúkame Vám právnu službu založenia ambulancie bez ohľadu, či ide o stomatológiu, všeobecné lekárstvo alebo špecializovanú ambulanciu.

Kontaktujte nás na 0915 046 749 alebo emailom na office@akmv.sk

Z našej strany Vám pomôžeme vybaviť:

  1. založenie s.r.o. (ak ešte nemáte)
  2. vybavenie licencie garanta (ak ešte nemáte)
  3. príprava a podanie žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky na RÚVZ
  4. príprava a podanie žiadosti o vydanie povolenia prevádzkovateľa na VÚC
  5. príprava a podanie žiadosti na pridelenie kódu poskytovateľa
  6. dopísanie činnosti do obchodného registra
  7. príprava a podanie žiadostí na poisťovne (ak požadujete)
  8. žiadosť o pridelenie obvodu (ak požadujete)
  9. podanie oznámenia obvodu a zmlúv s poisťovňami na VÚC
  10. ďalšie požadované – súvisiace služby.

Vybavíme tak celý proces od založenia firmy, cez povolenia hygieny (RÚVZ) a vyššieho územného celku (VÚC), zabezpečíme pridelenie kódu poskytovateľa a podáme aj žiadosti na poisťovne, pridelenie zdravotníckeho obvodu a schválenie ordinačných hodín.

Prečítajte si aj:

100 € + DPH / hodina, 10 – 15 hod závisí od úkonov
3-5 mesiacov v závislosti od rozsahu
Mám záujem

Referencie od klientov

241 hodnotení na Google
4,9