Založenie ambulancie dentálnej hygieny

Častokrát zubári v ich ambulanciách vykonávajú aj dentálnu hygienu. Tá môže byť vykonávaná v samostatných priestoroch ambulancie dentálnej hygieny, ale aj spoločne v priestoroch zubnej ambulancie.

90 € + DPH / hodinová sadzba
2-4 mesiace
Mám záujem

Priestorové, materiálne a personálne zabezpečenie ambulancie dentálnej hygieny

Vybavenie ambulancie dentálnej hygieny kontroluje regionálny úrad verejného zdravotníctva. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení upravuje, že v zariadení ambulancie dentálnej hygieny je minimálna plocha miestnosti 9 m2. Základné priestorové a prístrojové vybavenie ambulancie dentálnej hygieny tvorí umývadlo, drez, kreslo s osvetlením a základné vyšetrovacie nástroje a ošetrovacie nástroje na parodontológiu (kyrety).

Prečítajte si aj:

Ambulancia dentálnej hygieny môže byť spojená s ambulanciou zubného lekárstva (stomatologickou ambulanciou). Je však potrebné dodržať podmienky personálneho, materiálneho aj priestorového zabezpečenia zubnej ambulancie, ktoré upravuje spomínaný výnos.

Postup získania povolenia na dentálnu hygienu

Postup získania povolenia na dentálnu hygienu je rovnaký ako v prípade zriadenia zubnej ambulancie.

Vyžaduje sa súhlas regionálneho úradu verejného zdravotníctva (hygieny) a následne aj povolenie z VÚC. Tak na hygiene, ako aj na VÚC, sa podáva jedna žiadosť na obe ambulancie (ak sa bude žiadať povolenie aj na stomatologickú ambulanciu, aj na ambulanciu dentálnej hygieny), rovnako sa platí len jeden poplatok.

Na VÚC sa dokladá aj licencia garanta na dentálnu hygienu vydaná Slovenskou komorou zubných lekárov.

Právne služby:

  • Právne služby pri zriadení zubnej ambulancie, dentálnej hygieny a rontgenového pracoviska
  • Zriadenie zubnej techniky
  • Právne služby pri prechode z FO na s.r.o.

Referencie od klientov

242 hodnotení na Google
4,9