Zriadenie záložného práva na obchodný podiel spoločníka

Zriadenie záložného práva na obchodný podiel spoločníka si vyžaduje zmluvu, ktorá musí mať zo zákona písomnú formu a podpisy na nej musia byť notársky overené. Ak potrebujete zriadiť záložné právo, obráťte sa na nás.

od 500 € cenovú ponuku vypracujeme na mieru
od 14 dní podľa časovej náročnosti
Mám záujem o zriadenie záložného práva na obchodný podiel

Ako to prebieha?

  • vypracujeme zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel spoločníka
  • podáme návrh na zápis do obchodného registra, elektronicky, bez nutnosti osobnej návštevy

Obchodný podiel spoločníka v spoločnosti nemôže byť predmetom záložného práva, ak spoločenská zmluva nepripúšťa prevod obchodného podielu. Ak sa obchodný podiel môže prevádzať iba so súhlasom valného zhromaždenia, vyžaduje sa súhlas valného zhromaždenia aj na zriadenie záložného práva na obchodný podiel, inak záložné právo nevznikne; na prevod založeného obchodného podielu pri výkone záložného práva sa súhlas valného zhromaždenia nevyžaduje. Ak sa podľa spoločenskej zmluvy vyžaduje na prevod obchodného podielu splnenie inej podmienky, vyžaduje sa splnenie tejto podmienky aj na vznik záložného práva.

Po splnení uvedených náležitostí a uzavretí zmluvy je potrebné túto skutočnosť zapísať do obchodného registra – až vtedy možno hovoriť o vzniku záložného práva na obchodný podiel. Návrh na zápis alebo výmaz záložného práva zriadeného zmluvou je oprávnený podať záložný veriteľ alebo záložca.

Referencie od klientov

Práca s Vami bola rýchla, reakcie boli okamžité, za čo Vám ďakujeme. Spokojnosť na 100%.

Alojz Kristl AMK GOLD,s.r.o.
241 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti – právne poradňa

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie