Zmena obchodného mena

Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Ak ste sa rozhodli zmeniť doterajšie meno vašej s.r.o., naša advokátska kancelária sa rada postará o všetko dôležité. Pri samotnom výbere nového obchodného mena vás usmerníme a upozorníme na jeho zákonné náležitosti, poradíme vám, aké dokumenty si proces  vyžiada a napokon celý proces pred príslušnými orgánmi absolvujeme za vás. 

250 € vrátane DPH a poplatku do OR
5 dní priemerná doba vybavenia
Mám záujem o zmenu obchodného mena

Ako to prebieha?

  • komplexné právne služby a poradenstvo pri zmene obchodného mena spoločnosti
  • rýchle vypracovanie potrebnej dokumentácie
  • podanie návrhu na zmenu zapísaných údajov do obchodného registra, elektronicky, bez nutnosti osobnej návštevy
  • ohlásenie zmien príslušným úradom a inštitúciám

Zmena obchodného mena spoločnosti má konštitutívny účinok, t.j. nastáva až zápisom do obchodného registra. 

Obchodný zákonník Veľký komentár Zväzok I, Oľga Ovečková a kol.: „Traduje názor, podľa kotrého má zápis obchodného mena ako aj jeho zmeny do obchodného registra alebo iného príslušného registra konštitutívny účinok. Podnikateľ by preto mal mať možnosť vykonávať právne úkony v podnikaní pod novým obchodným menom až po jeho zápise do obchodného registra. Záver o konštitutívnom zápise obchodného mena by síce mohol vyplývať z § 9 ods. 2, no iba pre obchodné spoločnosti a družstvá, nie pre osoby, ktoré sa od obchodného registra zapisujú. Okrem toho, aj pri zapisovaných subjektoch sa predpokladá, že v ich obchodnom mene sa môžu uskutočňovať právne úkony pred ich vznikom (§ 64). Právny poriadok teda nepochybne predpokladá možnosť vystupovať pod obchodným menom, ktoré ešte nebolo zapísané do obchodného registra. Keďže obchodné meno je vždy vlastnosťou subjektu – jeho nositeľa. Obchodné meno sa viaže na subjekt a existuje vždy a len v závislosti od existencie subjektu. To ale neznamená, že niektoré aspekty právnej úpravy obchodného mena sa prejavia aj v prípade, že obchodné meno alebo jeho zmena nie je zapísaná v registri. Je treba rozlišovať dve otázky. Či právny úkon, ktorý je robený označením, ktoré ešte nie je zapísané v obchodnom registri, platným, a či zaväzuje podnikateľa. Po druhé, či označenie ktoré si podnikateľ zvolil, ale ešte nebolo zapísané do obchodného registra, je chránené ako obchodné meno, alebo obdobne ako obchodné meno. Prísnym lipnutím na konštuitutívnej povahe zápisu mena do obchodného registra by sme napríklad znemožnili brániť sa proti zásahom do obchodného mena, ktoré nastali pred vznikom spoločnosti, alebo pred zápisom zmeny obchodného mena v registri. Na obe otázky sa preto žiada odpovedať pozitívne.“ 

Viac informácií k postupu zmeny obchodného mena nájdete TU.

Referencie od klientov

Práca s Vami bola rýchla, reakcie boli okamžité, za čo Vám ďakujeme. Spokojnosť na 100%.

Alojz Kristl AMK GOLD,s.r.o.
239 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie