Fúzie / akvizície

Je aj vo Vašich plánoch fúzia či akvizícia spoločnosti? Ich cieľom je hlavne zlepšenie platobnej schopnosti, diverzifikácia rizika, či získanie väčšieho podielu na trhu.

Naše služby v oblasti fúzií a akvizícií

V priebehu celého procesu fúzie / akvizície budeme Vašou oporou – poskytneme náš právny názor na predmetnú fúziu / akvizíciu, upozorníme na silné aj slabé stránke, navrhneme možné riešenia. Spolupracujeme s daňovými, finančnými a inými odborníkmi, vďaka čomu Vám dokážeme zabezpečiť skutočne komplexnú službu.

 • Kompletné služby pre podnikateľov, zahraničných investorov aj nadnárodné spoločnosti
 • Komplexný právny servis a poradenstvo pri fúziách, akvizíciách, rozdeleniach spoločností, pri kúpe i predaji podnikov alebo ich častí, zmene právnej formy, ako aj pri privatizácií vrátane cezhraničných zlúčení a splynutí spoločností
 • Spracovanie komplexnej zmluvnej dokumentácie k splynutiam / zlúčeniam subjektov
 • Právne poradenstvo pri pracovnoprávnych záležitostiach spojených s fúziami / akcizíciami, pri riešení postavenia minoritných akcionárov (squeeze-out), vytváraní spoločných podnikov (joint ventures)
 • Analýza a vypracovanie due diligence a právnych stanovísk podľa zadania klienta
 • Zastupovanie klientov pri rokovaniach
 • Komplexné právne služby v oblasti prevodov / nadobúdania obchodných podielov a predaja / kúpy akcií
 • Právne služby v oblasti realizácie predaja podnikov alebo ich častí
 • Právne služby pre investorov vstupujúcich do spoločností s cieľom minimalizácie rizík
 • Uskutočňovanie úkonov a zastupovanie klientov voči úradom, súdom a iným orgánom verejnej moci
 • Promptné profesionálne vypracovanie všetkých potrebných dokumentov a zmlúv, aj v cudzích jazykoch

Prečo my?

Sme advokátska kancelária. Pri poskytovaní právnych služieb klientom v oblasti obchodného práva máme bohaté skúsenosti. Právne služby a poradenstvo poskytujeme spoločnostiam aj nepodnikateľom situovaným na území Slovenskej republiky, ako aj zahraničným či nadnárodným subjektom, bez ohľadu na to, či sa jedná o živnosť, s.r.o alebo akciovú spoločnosť. Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci preto ušetrí Váš čas aj poplatky. Právne služby poskytujeme vo všetkých oblastiach práva, preto naša advokátska kancelária bude pre Vás oporou aj pri ďalších aktivitách.

Cenník a poplatky

Nakoľko každá firma je jedinečná, aj proces fúzie / akvizície je potrebné prispôsobiť požiadavkám klienta. Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb šitej na mieru presne podľa Vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.