Rozdelenie spoločnosti

Na rozdelenie spoločnosti sa vyžaduje schválenie projektu rozdelenia spoločnosti. Projekt rozdelenia musí obsahovať presný popis a určenie častí obchodného majetku a záväzkov zanikajúcej spoločnosti, ktoré prechádzajú na jednotlivé nástupnícke spoločnosti, a pravidlá rozdelenia podielov jednotlivých nástupníckych spoločností medzi spoločníkov. Dohodnite si úvodnú konzultáciu.

od 1 500 €
2 mesiace upresníme po konzultácii
Mám záujem o rozdelenie spoločnosti

Ako to prebieha?

  • vypracovanie potrebných dokumentov
  • ohlásenie zmien príslušným úradom

Podľa definície v Obchodnom zákonníku treba rozdelenie spoločnosti chápať ako postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti. Imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné, už jestvujúce, spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti, alebo na novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoločností. Zákon pritom stanovuje podmienku, bez ohľadu na to, či sa právnym nástupcom stane už založená alebo len novozaložená spoločnosť, že musí ísť o spoločnosť s rovnakou právnou formou. Z tohto ustanovenia však existujú výnimky.

Každá z nástupníckych spoločností ručí za záväzky, ktoré prešli rozdelením zo zaniknutej spoločnosti na ostatné spoločnosti celým svojím majetkom; na splnenie záväzku sú zaviazané spoločne a nerozdielne. Veriteľ môže požadovať celé plnenie záväzku od ktorejkoľvek z nich a splnením záväzku jednou z nástupníckych spoločností povinnosť ostatných spoločností zanikne.

Spoločníci spoločnosti zanikajúcej rozdelením sa jej zánikom stávajú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti, ak zákon neustanovuje alebo zmluva o splynutí spoločností alebo zmluva o zlúčení spoločností neurčuje inak.

Ak rozdelenie spoločnosti zlúčením vyžaduje zmeny spoločenskej zmluvy alebo stanov nástupníckej spoločnosti a tieto zmeny nie sú súčasťou projektu rozdelenia pri rozdelení spoločnosti zlúčením, musí ich nástupnícka spoločnosť schváliť spolu s projektom rozdelenia spoločnosti zlúčením.

Následne je potrebné podať návrh na zápis do obchodného registra – až dňom zápisu bude mať rozdelenie spoločnosti účinok.  Návrh na zápis rozdelenia spoločnosti do obchodného registra pritom podávajú súčasne všetky zanikajúce spoločnosti a nástupnícke spoločnosti.

Referencie od klientov

Práca s Vami bola rýchla, reakcie boli okamžité, za čo Vám ďakujeme. Spokojnosť na 100%.

Alojz Kristl AMK GOLD,s.r.o.
241 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti – právna poradňa

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie