Prevod obchodného podielu – zmena spoločníka

Pokiaľ chce spoločník spoločnosti spoločnosť opustiť, jednou z možností je prevod jeho obchodného podielu na inú osobu. Celý proces zabezpečíme za vás.

od 393 € vrátane DPH a poplatku do OR
7 dní priemerná doba vybavenia
Mám záujem previesť obchodný podiel

Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. K prevodu obchodného podielu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Ako to prebieha?

  • vypracovanie dokumentov potrebných k prevodu obchodného podielu
  • komunikácia a oznámenie zmien v spoločnosti obchodnému registru a príslušným úradom (elektronicky, bez nutnosti osobnej návštevy)

Zmluva o prevode obchodného podielu môže byť aj bezodplatná, podpisy na zmluve sa musia osvedčiť. Nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom, v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám, ak boli prijaté.

Prevodca ručí za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto podielu. Pri prevode väčšinového obchodného podielu je potrebné doložiť do obchodného registra aj súhlas správcu dane preukazujúci, že prevodca resp. nadobúdateľ obchodného podielu nemá nedoplatky na daniach.

V prípade väčšinového obchodného podielu nastávajú účinky prevodu až zápisom do obchodného registra. V prípadoch, keď sa neprevádza väčšinový obchodný podiel nastávajú účinky prevodu voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje.

Referencie od klientov

Práca s Vami bola rýchla, reakcie boli okamžité, za čo Vám ďakujeme. Spokojnosť na 100%.

Alojz Kristl AMK GOLD,s.r.o.
204 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zmeny v akciovej spoločnosti – čo potrebujem do obchodného registra

Máme záujem vykonať zmeny v obchodnom registri týkajúce sa našej akciovej spoločnosti, ktorá má vydané listinné akcie. Momentálne som jediným akcionárom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zmena konateľa s.r.o. – kedy nastanú účinky?

Dobrý deň, mám prosbu o radu. Na Vašej web stránke je článok o zmene konateľa spoločnosti. Nakoľko nastala zmena konateľa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zlúčenie spoločnosti

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie