Prevod obchodného podielu – zmena spoločníka

Pokiaľ chce spoločník spoločnosti spoločnosť opustiť, jednou z možností je prevod jeho obchodného podielu na inú osobu. Celý proces zabezpečíme za vás.

od 500 € vrátane DPH a poplatku do OR
7 dní priemerná doba vybavenia
Mám záujem previesť obchodný podiel

Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. K prevodu obchodného podielu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Ako to prebieha?

  • vypracovanie dokumentov potrebných k prevodu obchodného podielu
  • komunikácia a oznámenie zmien v spoločnosti obchodnému registru a príslušným úradom (elektronicky, bez nutnosti osobnej návštevy)

Zmluva o prevode obchodného podielu môže byť aj bezodplatná, podpisy na zmluve sa musia osvedčiť. Nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom, v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám, ak boli prijaté.

Prevodca ručí za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto podielu. Pri prevode väčšinového obchodného podielu je potrebné doložiť do obchodného registra aj súhlas správcu dane preukazujúci, že prevodca resp. nadobúdateľ obchodného podielu nemá nedoplatky na daniach.

V prípade väčšinového obchodného podielu nastávajú účinky prevodu až zápisom do obchodného registra. V prípadoch, keď sa neprevádza väčšinový obchodný podiel nastávajú účinky prevodu voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje.

Referencie od klientov

Práca s Vami bola rýchla, reakcie boli okamžité, za čo Vám ďakujeme. Spokojnosť na 100%.

Alojz Kristl AMK GOLD,s.r.o.
235 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie