Zmena základného imania z SKK na EURO

Túto zmenu treba ohlásiť obchodnému registru.

Naše služby v oblasti zmeny základného imania z SKK na EURO

Zmena základného imania z SKK na EURO si vyžaduje viacero úkonov. Konatelia spoločnosti musia o takejto zmene prijať písomné rozhodnutie, pričom podpisy musia byť úradne overené. Uvedenú zmenu je navyše potrebné zapracovať i do znenia spoločenskej zmluvy. 

Zmena základného imania si však okrem vypracovania dokumentácie vyžaduje aj správne zaokrúhlenie menovitých hodnôt vkladov. Zákon pripúšťa zaokrúhlenie vkladov smerom nahor, kedy je potrebné rozdiel medzi pôvodnou a novou hodnotou vkladov doplatiť  a zaokrúhlenie vkladov smerom nadol, najmenej na dve desatinné miesta, najviac na šesť desatinných miest, pričom vzniknutý rozdiel je podnikateľ následne povinný odviesť do rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu.

Následne je nevyhnutné ohlásiť uvedenú zmenu obchodnému registru.

  • Komplexný právny servis a poradenstvo,
  • promptné vypracovanie potrebnej dokumentácie,
  • asistencia a pomoc pri zaokrúhľovaní menovitých hodnôt vkladov,
  • ohlásenie zmeny obchodnému registru.

Cenník a poplatky

Súdny poplatok za vykonanie zmien v obchodnom registri pri papierovom podaní je 66 EUR. Naša advokátska kancelária však disponuje zaručeným elektronickým podpisom, vďaka ktorému je možné zápis vykonať za polovičnú sumu súdneho poplatku, t. j. 33 EUR.

Nakoľko každá firma je jedinečná, aj proces zmeny základného imania z SKK na EURO je potrebné prispôsobiť požiadavkám klienta. Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb podľa vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk.

Prečo my?

S poskytovaním právnych služieb klientom situovaným na území Slovenskej republiky, ako aj zahraničným či nadnárodným subjektom máme bohaté skúsenosti. Nakoľko disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci ušetrí váš čas aj poplatky. Vďaka našim odborne vzdelaným a skúseným právnikom a advokátom z každej oblasti práva, sa staneme vašim partnerom aj pri ďalších vašich aktivitách.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.