Zamestnanie vodičov (autobusov, LKW) z tretích krajín

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 520/2021 Z. z. je možné udeliť národné D vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona o pobyte cudzincov („Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže byť udelené národné vízum, ak je to v záujme Slovenskej republiky.“)

V tomto prípade zamestnávateľ môže štátneho príslušníka tretej krajiny zamestnávať zjednodušeným spôsobom (podľa § 23a ods. 1 písm. ag) tretieho bodu zákona o službách zamestnanosti).

Občanom ktorých krajín môže byť národné vízum udelené?

Nárok na D víza podľa predmetného nariadenia majú občania Bieloruskej republiky, Srbskej republiky, Severomacedónskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Arménskej republiky, Moldavskej republiky a Ukrajiny.

Na aké profesie môže byť D vízum vydané?

Národné vízum je možné udeliť za účelom zamestnania občanov tretích krajín v týchto profesiách podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní:

  • a) 8331001 – vodič autobusu, spolu v počte najviac 150 národných víz,
  • b) 8332006 – vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná doprava)
  • c) 8332007 – vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (vnútroštátna doprava), spolu v počte najviac 1 770 národných víz.

Komu sa nemôže D vízum udeliť?

Udeliť národné vízum je možné štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov alebo nemá podanú žiadosť o prechodný pobyt podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov.

Na akú dobu sa národné D vízum udeľuje?

Národné vízum sa udeľuje na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok. Nie je možné ho udeliť opakovane.

Cudzinec počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť v pracovnom pomere alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u iného zamestnávateľa alebo v inom zamestnaní, než na aké mu bolo udelené národné vízum.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie