Ako zaregistrovať ochrannú známku Európskej únie?

V závislosti od územia, na ktorom chcete poskytnúť ochranu svojej značke je možná registrácia ochrannej známky na národnej úrovni pre konkrétny štát, na úrovni Európskej únie pre všetky členské štáty Európskej únie alebo na medzinárodnej úrovni pre vybrané štáty vrátane štátov nepatriacich do Európskej únie. V tomto článku si priblížime postup pri registrácii ochrannej známky Európskej únie.

Ochranná známka Európskej únie 

Podľa ustanovenia § 3 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pod ochrannou známkou Európskej únie rozumieme ochrannú známku zapísanú v registri ochranných známok Európskej únie, pričom podľa § 48 uvedeného zákona: „Zápis o ochranných známkach EÚ v registri EÚ má na území Slovenskej republiky rovnaké účinky ako zápis ochranných známok do registra (pozn. registra ochranných známok vedeného Úradom priemyselného vlastníctva SR).“ 

Prihláška 

Prihláška ochrannej známky Európskej únie sa podáva na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) sídliaci v Alicante a môže byť podaná aj online na nasledujúcom linku.

Pri vypĺňaní prihlášky je možné zvoliť jazyk. V ponuke je všetkých 23 úradných jazykov Európskej únie, avšak je potrebné zvoliť si aj druhý jazyk, ktorý by bol použitý v prípadnom konaní o námietkach alebo zrušení ochrannej známky. Druhý jazyk si prihlasovateľ môže zvoliť iba z piatich jazykov (angličtina, nemčina, francúzština, taliančina alebo španielčina). 

V prihláške je potrebné vyplniť údaje prihlasovateľa, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba a podrobnosti o ochrannej známke – či sa jedná o slovnú, obrazovú, obrazovú ochrannú známku so slovami alebo iný typ. V závislosti od typu je potrebné aj vyobrazenie vo formáte jpg. 

Výrobky alebo služby chránené ochrannou známkou 

Dôležitou náležitosťou prihlášky je presne určiť výrobky a služby, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná. Po zadaní jednotlivých výrobkov a služieb online aplikácia sama k výrobku alebo službe priradí kategóriu podľa Nicejského dohovoru. Prihlasovateľ si teda nezvolí triedu, ale konkrétne výrobky a / alebo služby. Zoznam tried je prístupný aj tu

Podobné ochranné známky 

Následne je prostredníctvom aplikácie možné vylustrovať, či nie je pre takéto výrobky a služby už registrovaná rovnaká alebo podobná ochranná známka a vygenerovať si správu o výsledkoch lustrácie. 

Takéto preverenie je na nasledujúcom linku možné ešte predtým, ako začnete vypĺňať prihlášku. V prípade, že sa rozhodnete podať prihlášku ochrannej známky, ktorá je podobná so skôr registrovanou ochrankou známkou, môžu majitelia skôr registrovanej ochrannej známku podať námietku proti registrácii podobnej ochrannej známky. 

Postup Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo 

Po odoslaní podania plynie lehota na preskúmanie prihlášky, následne je prihláška zverejnená a začína plynúť lehota na podanie námietok. Ak Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo schváli registráciu ochrannej známky, jej registrácia sa zverejní tu

Poplatky  

Poplatok za online podanie prihlášky ochrannej známky Európskej únie je 850,- EUR. V cene poplatku je zahrnutá registrácia ochrannej známky na jednu triedu výrobkov alebo služieb. Pri podaní papierovej prihlášky je výška poplatku 1 000,- EUR. 

V prípade registrácie ochrannej známky pre dve triedy výrobkov a / alebo služieb je potrebné za druhú triedu uhradiť doplatok 50,- EUR. Za tretiu a každú ďalšiu triedu je výška doplatku 150,- EUR.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Sú veci BAMAIN z Dubaja „fake“?

Tieto dni sme v Paríži bývali v hoteli oproti niekoľko poschodovému obchodu značky BALMAIN Paris. To mi pripomenulo BALMAIN obchod v Dubaji v známom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie