Registrácia ochrannej známky, patentu, úžitkového vzoru

Registrácia ochrannej známky či patentu predstavuje nielen zdĺhavý, ale aj náročný proces, vyžadujúci si množstvo znalosti a skúsenosti, ktorými ako advokátska kancelária disponujeme. Ak ste sa rozhodli zaregistrovať obchodný názov alebo logo Vašej spoločnosti, príp. oboje a na základe toho získať výlučné právo na ich používanie, pomôžeme vám s registráciou vašej ochrannej známky.

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Patent je ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovať je možné nielen nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, ako aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.

Prečítajte si aj:

Úspešná registrácia patentu či ochrannej známky poskytuje majiteľovi výlučné právo. To znamená, že bez jeho súhlasu patentovaný vynález nesmie nikto využívať, ani používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná v registri.

Ešte predtým je však nevyhnutné prejsť konaním pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, ktorý pozostáva z podania prihlášky a následne i pomerne zdĺhavej kontroly splnenia zákonných náležitostí zo strany úradu či z tzv. námietkového konania.

  • promptné vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
  • príprava a podanie prihlášky na registráciu ochrannej známky alebo patentu
  • zastupovanie v konaní o zápis ochrannej známky alebo patentu
  • zastupovanie v súdnom a mimosúdnom konaní v prípadoch porušovania práv majiteľa ochrannej známky alebo patentu
  • zastupovanie v konaní o vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
  • zastupovanie v konaní o zápise zmeny údajov
  • zastupovanie v konaní o obnove ochranných známok
  • zastupovanie klientov v ďalších konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR
od 500 € 500 EUR – národná, 1800 EUR – EÚ, 1000 EUR – medzinárodná
30 dní priemerná doba registrácie
Mám záujem o registráciu ochrannej známky

Prečítajte si aj:

Referencie od klientov

239 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie