Autorské právo

Postup pri registrácii ochrannej známky

Ochrannou známkou je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Prevod a oprávnenie na používanie ochrannej známky

Ochrannou známkou je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Registrácia ochrannej známky

Ak ste sa rozhodli zaregistrovať obchodný názov alebo logo Vašej spoločnosti, príp. oboje a na základe toho získať výlučné právo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ochranná známka európskej únie a ako si ju zaregistrovať?

Ochrannú známku tvoria označenia, ktorými sa dajú rozlíšiť tovary a služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov. Prihlásenie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako zaregistrovať ochrannú známku Európskej únie?

V závislosti od územia, na ktorom chcete poskytnúť ochranu svojej značke je možná registrácia ochrannej známky na národnej úrovni pre...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Novela Autorského zákona účinná od 1.11.2013

Viaceré zmeny v úprave Autorského zákona sa dostali do účinnosti dňom 1. novembra 2013. V predmetnej novele okrem iného je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Fotografovanie sochárskych a architektonických diel na verejnom priestranstve

Fotografi nielen architektúry sa v praxi často stretávajú s otázkami súvisiacimi s fotografovaním na verejných priestranstvách.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Návrh novely autorského zákona účinný od 29.10.2014 (osirelé dielo)

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK