Cudzinec s trvalým pobytom na Slovensku – je potrebný zápis do obchodného registra?

V minulosti sme vás v našom článku informovali o povinnosti zápisu cudzinca do obchodného registra.

Táto povinnosť sa vzťahovala na cudzinca s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky. Oprávnenie zahraničnej osoby (t.j. fyzickej osoby s bydliskom alebo právnickej osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky) podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri.

V prípade zahraničnej fyzickej osoby tak vzniká povinnosť zápisu do obchodného registra (pôjde o tzv. podnik zahraničnej osoby). Návrh na zápis podáva zahraničná osoba. Aby mohol cudzinec na území Slovenskej republiky začať podnikať, musel si na Slovensku vybaviť aspoň prechodný pobyt. Ten musel preukázať pri podaní návrhu na zápis do obchodného registra. Až zápisom do obchodného registra mohla osoba začať na Slovensku podnikať.

Cudzinec s trvalým pobytom na Slovensku

Čo však v prípade, ak osoba je cudzej štátnej príslušnosti, ale má na území Slovenskej republiky povolenie na trvalý pobyt? V takomto prípade sa aj na cudzieho štátneho príslušníka hľadí ako na slovenského občana a namiesto ohlásenia živnosti pre podnik zahraničnej osoby žiada o ohlásenie ako pre slovenskú fyzickú osobu. Tu odpadá aj povinnosť zápis do obchodného registra, nakoľko táto osoba môže podnikať už vydaním osvedčenia zo živnostenského úradu.

Slovák s trvalým pobytom v zahraničí

Zaujímavá je situácia, keď chce na Slovensku podnikať osoba so slovenským občianstvom, avšak trvalý pobyt má mimo územia Slovenskej republiky. V takomto prípade podľa nám poskytnutého vyjadrenia živnostenského úradu je potrebné žiadať o vydanie osvedčenia pre podnik zahraničnej osoby. Slovák s trvalým pobytom mimo územia SR je na účely živnostenského podnikania zahraničnou osobou. Dôležitý je tak v tomto prípade práve trvalý pobyt občana a nie jeho občianstvo resp. štátna príslušnosť.

Definícia zahraničnej osoby je obsiahnutá v § 21 Obchodného zákonníka podľa ktorého:„Zahraničnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.“

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie