Zakladanie slovenských spoločností len za účelom otvorenia účtu v banke

Ak sa na Vás obráti zahraničný klient so žiadosťou o otvorenie účtu na Slovensku, zvýšte pozornosť! V drvivej väčšine klient nemá záujem prísť osobne na Slovensko a žiada Vás, aby ste všetko vybavili na základe plnej moci. Ak klient nebude na Slovensku fyzicky prítomný a dokumenty bude podpisovať v zahraničí, je nutné vykonať vo vzťahu ku klientovi zvýšenú starostlivosť. To znamená dostatočne klienta identifikovať. Prečítajte si viac o povinnosti identifikácie zahraničných klientov bez fyzickej účasti na Slovensku.

Komunikácia prebieha asi nasledovne. V prvom rade sa klient pýta, či je možné otvoriť na Slovensku účet pre jeho zahraničnú firmu. Je veľká pravdepodobnosť, že banky takúto zahraničnú firmu odmietnu. Celý proces otvorenia účtu totiž prechádza cez špeciálne oddelenie, ktoré firmu najprv preveruje. Šanca, že banka takúto firmu odmietne sa blíži ku 100%.

Následne po tomto neúspešnom pokuse sa klient informuje, že by chcel založiť slovenskú firmu a otvoriť si následne podnikateľský účet pre túto slovenskú firmu. Tu už je proces o niečo jednoduchší, každopádne šance, že banka účet otvorí sú výrazne vyššie. Keďže Váš potencionálny klient však fyzicky nebude na Slovensku prítomný, je vaša povinnosť riadiť sa zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aké informácie sa klienta pýtať a čo žiadať?

Teraz sa niekomu možno bude zdať, že tieto otázky sú dosť neobvyklé a je nepríjemné ich klientovi položiť, resp. prečo by ma odpovede na tieto otázky mali zaujímať. Náš názor je opačný a ak subjekt má reálny záujem na Slovensku začať podnikať, určite nebude mať problém ich zodpovedať.

Od klienta treba žiadať: 

 • Platba od klienta musí prísť z osobného účtu, prípadne ak z firmy, treba doložiť aj výpis z obchodného registra.
 • Ak ste si nedohodli platbu za Vaše služby vopred, vyžiadajte si potvrdenie z banky klienta, že má v klient v danej banke vedený účet.
 • Vyžiadajte si ideálne dva doklady totožnosti.

Klientovi treba položiť nasledovné otázky:

 • Prečo si chce založiť firmu na Slovensku? 
 • Aký má biznis plán? (nie je nutné si žiadať celé dokumentáciu, stačí ak Vám jednoducho vysvetlí, čo má v pláne na Slovensku robiť).
 • Má už na Slovensku priestory, kde bude podnikať?
 • Má na Slovensku partnerov?

Ak budete otvárať pre klienta účet, treba sa pýtať: 

 • Koľko transakcií budete vykonávať a aký bude priemerný mesačný objem transakcií?
 • Kto bude konečný užívateľ výhod?
 • Budete prijímať a odosielať platby iba v rámci EÚ alebo aj mimo EÚ? 

Pozor na falošné dokumenty

Dokážete rozpoznať pravý cestovný pas občana Francúzska alebo Anglicka od pravého? Je to veľmi nepravdepodobné. Ak prichádzate často do styku so slovenskými dokladmi, je možné sa obrátiť na Ústav kriminalistiky a kriminológie a absolvovať školenie. Cieľom tohto školenia je naučiť pracovníkov rozpoznávať ochranné prvky na pravých dokladoch a odlíšiť ich od falzifikátov, alebo pozmenených dokladov.

Tento článok je však zameraný na zahraničných občanov. Vám sa na stôl dostanú dokumenty doručené kuriérom, kde napríklad pas je overený notárom v zahraničí a dokument je opatrený apostilou. Väčšina teda považuje takéto overenie za dostatočné.

Notár však môže byť falošný a apostila tiež. Ako postupovať pri overení notára napríklad v Anglicku sa dozviete v tomto našom článku. V inom článku sme sa venovali taktiež Ako si overiť pravosť apostily z Veľkej Británie (UK). Či sú to však anglickí klienti alebo občania iných krajín, postup by sme mali zachovať rovnaký.

Najčastejšie znaky, kedy treba zvýšiť pozornosť 

 • Za klienta komunikuje sprostredkovateľ, často krát sa podpíše v e-maily len krstným menom ako napríklad David či Adam. Je občanom Anglicka, ale jeho znalosť angličtiny je na veľmi nízkej úrovni.
 • Klient chce pre jednu spoločnosť otvoriť čo najviac účtov v rôznych bankách. Dôvod je jednoduchý, ak mu jedna banka z rôznych príčin účet zruší, stále môže využívať účet v inej banke.
 • Nemá podnikateľský plán, nemá ani partnerov na Slovensku. Transakcie prichádzajú z krajín mimo Slovenska a odchádzajú do krajín mimo Slovenska. Prečo majú tieto transakcie ísť práve cez Slovensko?
 • Nemajú sídlo, kancelárie, postačuje im virtuálne sídlo.
 • Používa g-mail alebo yahoo a teda IP adresa sa prakticky nedá vystopovať.
 • Nemajú záujem pricestovať na Slovensko osobne ani v prípade, že im banka účet zatvorí a vyžaduje si osobnú účasť za účelom prevodu zostatku na blokovanom účte.
 • Nezaujímajú ho, aké je daňové zaťaženie na Slovensku.
 • Najprv sa pýtajú na účet pre ich zahraničnú firmu, potom chcú slovenskú firmu s účtom či osobný účet. Keď majú slovenskú firmu, chcú si napríklad otvoriť ďalšie účty v Čechách. Cieľ má spoločného menovateľa a tým je mať hlavne účet v banke.
 • Chcú hneď neobmedzené transakcie, často krát aj 1 milión EUR mesačne. Opäť povinnosť registrácie na DPH ich nezaujíma.
 • Platba od klienta za Vaše služby príde z daňových rajov ako sú Seychely a pod.
 • Nepotrebujú dodatočné právne služby súvisiace so začatím podnikania či už v oblasti pracovného či obchodného práva. 

Čo mám robiť, ak sa o podozrivej operácii dozviem?

Áno, napriek tomu, že si splníte všetky svoje povinnosti, isté riziko, že budete spolupracovať s klientom, ktorý neskôr bude vykonávať neobvyklé obchodné operácie tu stále je. Ak ste sa o neobvyklej obchodnej operácii dozvedeli – napríklad firma má u Vás virtuálne sídlo a prevezmete list z banky, kde informujú o podozrení z podvodu či dostanete informáciu, že banka účet bez udania dôvodu zatvára, vniká Vám dôležitá povinnosť. V taktom prípade je nutné kontaktovať finančnú spravodajskú jednotku a podozrenie nahlásiť. Na internetovej stránke ministerstva vnútra si môžete stiahnuť vzory hlásení o neobvyklej obchodnej operácii.

Záver

Radšej si svojho nového klienta poriadne preverte. Áno, celý proces bude náročnejší a taktiež je možné, že takéhoto klienta nakoniec stratíte. Treba si však uvedomiť, že ak by ste postupovali inak, celý prípad sa Vám môže vrátiť o pár týždňov či mesiacov na stôl. Vy ste osoba, ktorá zakladala klientovi spoločnosť a taktiež otvárala účet. Ak takýto subjekt neskôr vykoná neobvyklú obchodnú operáciu, budete to Vy, koho bude kontaktovať finančná spravodajská jednotka. Ak kontrola zistí, že ste postupovali protizákonne, hrozí Vám pokuta až do výšky 165.969 EUR.

Na Slovensku zakladá firmy množstvo spoločností a často krát nemajú právne vzdelanie. Zakladajú firmy ako na páse, pričom si ani neuvedomujú, že v niektorých prípadoch postupujú protizákonne. To umožňuje bohužiaľ podozrivým subjektom v ich nekalých aktivitách uspieť.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie