Poistenie cudzincov na Slovensku

Po udelení povolenia na pobyt cudzincovi z tretej krajiny je jeho povinnosťou doložiť cudzineckej polícii doklad o jeho zdravotnom poistení na Slovensku. Túto povinnosť má cudzinec v prípade, ak mu bol udelený pobyt na účel podnikania, na účel osobitnej činnosti, na účel výskumu a vývoja, na účel zlúčenia rodiny ako aj v prípade, ak ide o prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte.

Máte záujem o poistenie cudzincov na Slovensku? Môžete sa sami poistiť on-line priamo na tomto odkaze cez spoločnosť AXA.

Zákon uvádza, že doloženie potvrdenia o poistení je potrebné preukázať do 30 dní odo dňa prevzatia dokladu o pobyte (pobytovej kartičky), čiže nie od udelenia pobytu. 

Upozorňujeme, že napríklad cudzinec, ktorý je živnostník sa môže prihlásiť na zdravotné poistenie do troch zdravotných poisťovní (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union, Dôvera), ktoré poskytujú verejné zdravotné poistenie. Rovnako tak je možné registrovať aj maloleté dieťa cudzinca. Opak je v prípade cudzinca s účelom pobytu podnikanie ako štatutár obchodnej spoločnosti. Ten sa môže registrovať na zdravotné poistenie len v komerčných poisťovniach. 

V prípade cudzinca, ktorý má udelený pobyt na účel zamestnania, je potrebné, aby sa po udelení pobytu najprv sám zaregistroval v niektorej verejnej zdravotnej poisťovni a následne ho zamestnávateľ môže prihlásiť ako svojho zamestnanca. K registrácii bude cudzinec potrebovať predložiť pracovnú zmluvu. 

Podľa § 123 zákona o pobyte cudzincov dokladom potvrdzujúcim zdravotné poistenie sa rozumie potvrdenie na meno cudzinca o tom, že je zdravotne poistený na území Slovenskej republiky alebo že má poistenú úhradu liečebných nákladov na území Slovenskej republiky. 

Zdravotné poistenie je povinný predložiť aj cudzinec, ktorý žiada o udelenie schengenského víza na účel sezónneho zamestnania. 

Obnovenie pobytu a poistenie cudzinca 

Cudzinec musí byť na území SR poistený počas celej doby pobytu. Uvedené musí preukázať pri podaní žiadosti o obnovenie pobytu. Okrem potvrdenia z poisťovne, kde je uvedené, že bol poistený celé obdobie pobytu (od najneskôr tridsiateho dňa odo dňa prevzatia dokladu o pobyte do podania žiadosti o obnovenie), musí preukázať aj, že poistenie stále trvá ku dňu vydania rozhodnutia o obnovení. To znamená, že k žiadosti o obnovenie musí predložiť aj doklad o zdravotnom poistení na ďalšie obdobie. 

V prípade poistenia vo verejných zdravotných poisťovniach mu tieto poisťovne vydanú doklad, že poistenie bolo uzavreté konkrétneho dňa a naďalej „trvá“. V prípade komerčných poisťovní je potrebné si poistenie zaplatiť na ďalšie obdobie od podania žiadosti o obnovenie aspoň na cca 90 dní, nakoľko toľko je oficiálna lehota na rozhodnutie o obnovení pobytu v prípade cudzinca z tretej krajiny. Pokiaľ poistenie nebude preukázané ku dňu obnovenia pobytu, policajný orgán vyzve cudzinca na doloženie ďalšieho potvrdenia.

Vyšetrenie cudzincov po udelení pobytu pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Nitra – Vyšetrenie cudzinca k pobytu pre cudzineckú políciu v Nitre zabezpečuje ambulancia cudzokrajných chorôb na Hornočermanskej 4 – Expat Clinic s.r.o., lekársku prehliadku pre cudzincov je možné absolvovať aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt na neobmedzený čas

Chcel by som mať na Slovensku neobmedzený pobyt, čo potrebujem?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie