Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Otázka:

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

Odpoveď:

V súčasnosti, pokiaľ sa vykoná v obchodnom registri nejaká zmena týkajúca sa subjektu, ktorý je zapísaný aj v živnostenskom registri, nový  stav sa zosúladiť automaticky aj so živnostenským registrom. Čiže, pokiaľ si dá obchodná spoločnosť zapísať do obchodného registra zmenu obchodného mena alebo napríklad sídla, nemusí túto zmenu hlásiť aj živnostenskému registru, keďže ten ju premietne automaticky.

Upozorňujeme však na jeden prípad, a to nahlásenie nového konateľa v obchodnej spoločnosti. Pokiaľ je novým konateľom cudzinec je potrebné doložiť na živnostenský register výpis z registra trestov. Na doloženie živnostenský register vyzýva obchodnú spoločnosť.

Pokiaľ Však nejde o nový zápis v obchodnom registri a tento stav nesúhlasí so stavom v živnostenskom registri, je potrebné podať návrh na zmenu buď do živnostenského registra, pokiaľ v ňom niektoré údaje nesedia alebo návrh na zmenu do obchodného registra pokiaľ by bolo potrebné opraviť niečo v tomto registri. Častokrát je nutné preložiť do obchodného registra aj prílohy, ktoré zosúladený stav preukazujú. Opäť závisí, o akú zmenu sa jedná.