Koľko stojí rozvodový právnik?

Otázka:

Koľko treba počítať, že ma bude stáť rozvod? Koľko sú poplatky súdu a aké sú sadzby vašej advokátskej kancelárie za právne služby súvisiace s rozvodom?

Odpoveď:

V zmysle zákona č. 71/1992 Zb. zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších právnych predpisov predstavuje výška poplatku za návrh na začatie konania o rozvod manželstva sumu 66 EUR. Túto sumu je povinný zaplatiť navrhovateľ buď spolu s návrhom na rozvod formou kolkových známok, alebo následné na výzvu súdu. 

Pokiaľ sa rozhodnete nechať zastúpiť advokátom, dojednanie odmeny je na individuálnych negociačných schopnostiach. S advokátom je možné dohodnúť napríklad tarifnú odmenu v zmysle Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb alebo hodinovú sadzbu. Podielová odmena nie je v tomto prípade preferovaná.  

Pokiaľ ide o sadzby našej advokátskej kancelárie v prípade rozvodového konania uplatňujeme hodinovú sadzbu 60 EUR s DPH a odhady práce sú nasledovné:

  • Spísanie návrhu na rozvod manželstva – cca 4 hodiny práce (240 EUR)
  • Spísanie návrhu na rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletým deťom – cca 5 hodín práce (300 EUR)
  • Účasť na pojednávaní v rámci Bratislavy vrátane prípravy – cca 2 hod (120 EUR / 1 pojednávanie)
  • Písomné vyjadrenie alebo iné písomné podanie na súd – podľa náročnosti
  • Účasť na pojednávaní mimo Bratislavy – individuálna dohoda 

V rozvodových konaniach väčšinou súd náhradu trov konania od druhého účastníka nepriznáva.