Koľko stojí rozvodový právnik?

Otázka:

Koľko treba počítať, že ma bude stáť rozvod? Koľko sú poplatky súdu a aké sú sadzby vašej advokátskej kancelárie za právne služby súvisiace s rozvodom?

Odpoveď:

V zmysle zákona č. 71/1992 Zb. zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších právnych predpisov predstavuje výška poplatku za návrh na začatie konania o rozvod manželstva sumu 100 EUR. Ak návrh podávate elektronicky, súdny poplatok je len 50 EUR.

Túto sumu je povinný zaplatiť navrhovateľ buď spolu s návrhom na rozvod formou kolkových známok, alebo následné na výzvu súdu. Ak sa návrh na rozvod podáva elektronicky, súdny poplatok je v polovičnej výške.

Pokiaľ sa rozhodnete nechať zastúpiť advokátom, dojednanie odmeny je na individuálnych negociačných schopnostiach. S advokátom je možné dohodnúť napríklad tarifnú odmenu v zmysle Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb alebo hodinovú sadzbu.

Podielová odmena nie je v tomto prípade preferovaná.  

Pokiaľ ide o sadzby našej advokátskej kancelárie v prípade rozvodového konania sú nasledovné (počítané podľa hodinovej sadzby 100 EUR + 20 % DPH):

  • Spísanie návrhu na rozvod manželstva – 300 EUR + DPH (bez právneho zastúpenia)
  • Spísanie návrhu na rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletým deťom – 400 EUR + DPH (bez právneho zastúpenia)
  • Účasť na pojednávaní v rámci Bratislavy vrátane prípravy – cca 2 hod (t.j. 200 EUR + DPH / 1 pojednávanie)
  • Písomné vyjadrenie alebo iné písomné podanie na súd – podľa náročnosti pri hodinovej sadzbe 100 EUR + DPH
  • Účasť na pojednávaní mimo Bratislavy – individuálna dohoda 

V rozvodových konaniach väčšinou súd náhradu trov konania od druhého účastníka nepriznáva.

V prípade záujmu o podrobnejšiu cenovú ponuku šitú na mieru nás kontaktujte na office@akmv.sk.