Potvrdenie o zabezpečení ubytovania cudzincovi

Otázka:

Sme dopravná spoločnosť, ktorá chce zamestnať Srbov na prácu ako vodičov kamiónov. Budú vykonávať medzinárodnú dopravu nad 3,5 tony. Chceme im vybaviť prechodný pobyt na účel zamestnania. Nevieme však, či je potrebné preukazovať tiež, že budú mať na území SR zabezpečené ubytovanie, keďže ide o vodičov, ktorí budú celé týždne na cestách. Kedy nie je potrebné predložiť doklad o ubytovaní cudzinca?

Odpoveď:

Zákon o pobyte cudzincov uvádza, kedy nie je potrebné pri podaní žiadosti o prechodný pobyt preukazovať doklad o ubytovaní. Vyplýva to z § 32 ods. 2 písm. e) zákona o pobyte cudzincov, ktorý uvádza, že zabezpečenie ubytovania sa nevyžaduje, ak ide o:

  1. štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý pravidelne dochádza do zamestnania alebo do školy cez štátnu hranicu zo susedného štátu
  2. štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 1 a bude zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave
  3. štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 24, § 25 ods. 1 písm. e), f) alebo § 30 a bude študovať na vysokej škole alebo vykonávať pedagogickú alebo výskumnú činnosť
  4. štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 25 ods. 1 písm. d) alebo § 25 ods. 1 písm. h) a vykonáva dobrovoľnícku službu v Európskej dobrovoľníckej službe, alebo
  5. štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 26 (na účel výskumu a vývoja) alebo § 29 (ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí)

V súvislosti s dopravou sa nevyžaduje preukazovanie ubytovania, pokiaľ by cudzinci vykonávali činnosť vodičov v medzinárodnej hromadnej doprave. O tom sme informovali aj v našom článku Agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) budú môcť od 1.1.2019 prideľovať aj cudzincov

Ubytovanie nemusí predkladať ani cudzinec, ktorý chce žiadať o prechodný pobyt ako Slovák žijúci v zahraničí. Pokiaľ by Vaši budúci zamestnanci chceli žiadať o pobyt a mali osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, ubytovanie preukazovať nemusia. V týchto prípadoch sa im uvedie do pobytovej kartičky len obec, kde budú mať pobyt, nie celá adresa. 

Ak by nemali postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, zabezpečenie ubytovania preukazovať musia. 

Na našej web stránke nájdete aj informácie k zamestnávaniu cudzincov na Slovensku.