Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Otázka:

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ nám ešte neprišla žiadna odpoveď. Príde povolenie na pobyt poštou? Manžel si urobil splnomocnenie na pošte, že mu môžem preberať poštu.

Odpoveď:

V tomto prípade by mala cudzinecká polícia rozhodnúť o trvalom pobyte manžela – cudzinca do 90 dní, ako uvádzate. Následne má cudzinecká polícia lehotu na vydanie dokladu o pobyte. Ak ste požiadali o vydanie pobytovej kartičky do 48 hodín a zaplatili správny poplatok 24,50 EUR, doklad o pobyte bude vydaný v tejto lehote po rozhodnutí o pobyte. Ak ste pri podávaní žiadosti priložili ešte kolok v hodnote 3 EUR a žiadali o zaslanie pobytovej kartičky kuriérom, pobytová kartička bude Vášmu manželovi doručená na zadanú adresu. Ak ste nedoložili kolok v hodnote 3 EUR, pobytovú kartičku si budete musieť buď Vy ako splnomocnený zástupca alebo Váš manžel vyzdvihnúť osobne na oddelení cudzineckej polície. 

Dôležité je tiež vedieť, či plná moc, ktorú Vám udelil manžel, znela len na preberanie pošty, ako uvádzate. Ak nebola udelená konkrétne na konanie v súvislosti s pobytom Vášmu manžela a doložená do jeho spisu na cudzineckej polícii, o udelení pobytu sa môže Váš manžel dozvedieť až zo strany zastupiteľského úradu, ktorý by ho mal o udelení pobytu informovať. 

V tejto veci odporúčame napísať žiadosť o informáciu alebo sa ísť osobne informovať na príslušné oddelenie cudzineckej polície. 

Prečítajte si aj: Trvalý pobyt – ohlásenie a zmena