Víza na Slovensko

Otázka:

Potrebujem pozvať snúbenca z Tuniska do SR za účelom sobáša so Slovenkou. Nechceme žiadať o jeho trvalý pobyt na Slovensku, pretože on má v Tunisku svoje podnikanie a pracovné záležitosti. Ako mám požiadať o sobášne vízum… Ak také existuje?

Odpoveď:

Dobrý deň, 

slovenský právny poriadok neupravuje osobitný druh víz pre cudzinca určený na uzavretie manželstva na území Slovenskej republiky. Váš snúbenec však môže na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky požiadať o udelenie schengenského (turistického) víza. Podaniu žiadosti o udelenie víza predchádza overenie pozvania príslušným oddelením cudzineckej polície. Pozvať ho môžete Vy, ako občan Slovenskej republiky, pričom je potrebné uviesť účel, na ktorý má byť cudzinec pozvaný a prílohy, ktoré budú účel preukazovať. 

Bližšie informácie o postupe pri získaní víz nájdete v našom článku: Pozvanie štátneho príslušníka tretej krajiny na Slovensko 

Do pozornosti tiež dávame informácie o postupe pri uzavretí manželstva s cudzincom: Postup pri uzavretí manželstva s cudzincom z tretej krajiny.  

Prečítajte si tiež: Pozvanie štátneho príslušníka tretej krajiny na Slovensko