Zmena účelu prechodného pobytu cudzinca

Otázka:

Ja som cudzinec a mám prechodný pobyt na účel podnikania už 4 roky. Ak zmením účel na zlúčenie rodiny, ovplyvní to, ak budem žiadať o trvalý pobyt o rok (spolu už budem mať 5 rokov)?

Odpoveď:

Nie, zmena účelu neovplyvní získanie trvalého pobytu. Musia však byť splnené podmienky, že sa musíte na území Slovenskej republiky zdržiavať oprávnene a nepretržite po dobu piatich rokov bezprostredne pred podaním žiadosti. Upozorňujeme preto, že nie je možné prerušenie pobytu, ale pred podaním žiadosti o dlhodobý pobyt musí byť pobyt (bez ohľadu na účel) udelený vkuse 5 rokov bez prestávky. 

Zákon rozlišuje tri druhy trvalého pobytu cudzinca. Vo Vašom prípade predpokladáme, že pôjde o dlhodobý pobyt na neobmedzený čas podľa § 51 a nasledujúcich zákona o pobyte cudzincov. K trvalému pobytu sa dočítate aj vo viacerých našich článkoch.

O postupe zmeny účelu sme informovali aj v tomto článku.

Otázka:

Zmenila som účel prechodného pobytu z účelu zamestnania na účel osobitej činnosti (budem pracovať pre športový klub ako tréner). Aké povinnosti mám vo vzťahu k štátnym orgánom?

Odpoveď:

Upozorňujeme na jednotlivé povinnosti a ubiehajúce lehoty na ich splnenie:

  • uzavretie zmluvy na základe zákona o športe (napr. o výkone činnosti športového odborníka)
  • oznámenie skončenia pracovného pomeru na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (do 7 pracovných dní)
  • prihlásenie na zdravotné poistenie športovým klubom (do 7 pracovných dní)
  • prihlásenie na sociálne poistenie
  • doloženie dokladu o zdravotnom poistení na cudzineckú políciu (do 30 dní od prevzatia preukazu)
  • doplnenie športovým klubom do informačného systému športu (do 15 dní)

Prihlásenie do zdravotnej poisťovne je možné uskutočniť rovnako, ako pri zmene zamestnania u občana SR (účtovníčka elektronicky). Pokiaľ však nebude vznik pracovného vzťahu na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka nadväzovať na skončenie pracovného pomeru, tak bude najprv potrebné odhlásenie z verejného zdravotného poistenia predchádzajúcim zamestnancom a následne prihlásenie športovým klubom. V takomto prípade by bolo potrebné doložiť do zdravotnej poisťovne aj zmluvu.

Prečítajte si aj:

Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti – pre športovcov a trénerov

Zmena účelu prechodného pobytu cudzinca z účelu štúdia na účel zamestnania