Obnovenie pobytu cudzinca

Pripravíme všetky potrebné dokumenty a osobne s vami pôjdeme na cudzineckú políciu podať žiadosť o obnovenie pobytu.

840 € plus poplatky
90 dní lehota cudzineckej polície na rozhodnutie
Mám záujem o obnovenie pobytu

Ako to prebieha?

 • skontrolujeme vaše dokumenty či spĺňate zákonné podmienky na obnovenie pobytu
 • pripravíme kompletnú dokumentáciu pre podanie na cudzineckej polícii
 • osobne s vami na cudzineckej polícii podáme žiadosť o obnovenie pobytu

Správne poplatky pri obnovení pobytu

 • podnikanie – 132,50 EUR
 • zamestnanie – 99,50 EUR
 • sezónne zamestnanie – 16,50 EUR
 • osobitná činnosť – 33 EUR
 • zlúčenie rodiny – 66 EUR
 • plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl – 33 EUR
 • modrá karta – 99,50 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR podniká – 132,50 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je na území SR zamestnaná – 99,50 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR vykonáva osobitnú činnosť alebo výskum a vývoj – 33 EUR
 • osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s dlhodobým pobytom a rodina už existovala v inom členskom štáte – 66 EUR

Časté otázky


Obnovenie pobytu na účel podnikania

Policajný útvar môže obnoviť prechodný pobyt najviac na obdobie 3 rokov ak predpokladaný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny bude trvať najmenej toto obdobie. V praxi sme sa stretli s tým, že sa cudzincom obnovuje (predlžuje) pobyt na účel podnikania na ďalších  1,5 až 2 roky.  


Obnovenie pobytu na účel zlúčenia rodiny


Obnovenie prechodného pobytu cudzinca na účel zamestnania

Referencie od klientov

Very professional service! If you want to do any legal issues quick and with successfully at the highest level, then AKMV advokátska kancelária is really right place for you! Mrs.Veronika Michalíková was always friendly, competent and took the time to explain the legal issues and all legal steps, that she would recommend or will take, in an understandable way. All appointments were made without any problems and promptly, and communication by email was also very timely and prompt. In summary, I can warmly recommend Mrs.Veronika Michalíková and her law company.

Очень профессиональное обслуживание! Если Вы хотите решить любые юридические вопросы быстро и успешно на высшем уровне, то AKMV advokátska kancelária – это действительно подходящее место для Вас! Г-жа Вероника Михаликова всегда была дружелюбной, компетентной и находила время, чтобы объяснить юридические вопросы и все юридические шаги, которые она порекомендовала или предпримет, понятным образом. Все встречи проводились без проблем и оперативно, и общение по электронной почте также было очень своевременным и быстрым. Поэтому я могу искренне рекомендовать г-жу Веронику Михаликову и ее юридическую компанию.

Elena Hötzl European Energy Solutions s.r.o.

V mene spoločnosti c2i s.r.o. ďakujeme advokátskej kancelárii AKMV za výbornú a profesionálnu spoluprácu pri vybavovaní víz pre občanov tretích krajín. Oceňujeme rýchle odpovede, ústretovosť a maximálnu ochotnu pomôcť. Prajem im veľa úspechov v ďalšej práci a ešte veľa spokojných klientov.

Daniela Dániel c2i s.r.o.

Boli sme veľmi spokojní, ďakujeme.

Ing. Mária Urbanová SIMERIS s.r.o.

So službami advokátskej spoločnosti AKMV sme nadpriemerne spokojní. Pomohli nám pri etablovaní slovenskej pobočky a s pani Michalíkovou a jej tímom spolupracujeme aj naďalej čo nás veľmi teší. Ich prístup je vždy na vysokej odbornej aj profesionálnej úrovni.

Veronika Belová Shiji Slovakia s.r.o.
203 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín

Mali sme zamestnanca z Kórejskej republiky. Je možné sociálnu poisťovňu požiadať o vrátenie celej čiastky alebo jej časti, ktorá bola do poisťovne...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Živnosť pre cudzincov

Na Slovensku mám založenú živnosť a tu aj podnikám, ako zahraničná osoba - trvalý pobyt mám zatiaľ v Srbsku. Pred...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Doklady k prechodnému pobytu cudzinca

Podal som si žiadosť o pobyt, k žiadosti som priložil aj originály dokumentov, ktoré by som potreboval. Môžem žiadať cudzineckú políciu, aby...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie