Obnovenie pobytu / predĺženie pobytu cudzinca

Pripravíme všetky potrebné dokumenty a osobne s vami pôjdeme na cudzineckú políciu podať žiadosť o obnovenie pobytu.

1 500 € plus DPH a poplatky
90 dní lehota cudzineckej polície na rozhodnutie
Mám záujem o obnovenie pobytu

Ako to prebieha?

 • skontrolujeme vaše dokumenty či spĺňate zákonné podmienky na obnovenie pobytu
 • pripravíme kompletnú dokumentáciu pre podanie na cudzineckej polícii
 • osobne s vami na cudzineckej polícii podáme žiadosť o obnovenie pobytu

Správne poplatky pri obnovení pobytu

 • podnikanie – 200 EUR
 • zamestnanie – 140 EUR
 • sezónne zamestnanie – 25 EUR
 • osobitná činnosť – 50 EUR
 • zlúčenie rodiny – 100 EUR
 • plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl – 50 EUR
 • modrá karta – 140 EUR
 • vydanie dokladu o pobyte – 6 EUR
 • vydanie dokladu o pobyte do 2 pracovných dní – 35 EUR
 • doručenie dokladu o pobyte na adresu na území Slovenskej republiky – 4 EUR

Časté otázky


Obnovenie pobytu na účel podnikania

Policajný útvar môže obnoviť prechodný pobyt najviac na obdobie 3 rokov ak predpokladaný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny bude trvať najmenej toto obdobie. V praxi sme sa stretli s tým, že sa cudzincom obnovuje (predlžuje) pobyt na účel podnikania na ďalších  1,5 až 2 roky.  

Podľa § 34 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov „Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel podnikania, ku dňu podania žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel podnikania nesmie mať evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov63c) z tohto podnikania a zo všetkých obchodných spoločností a družstiev, v ktorých mene koná. Ak štátny príslušník tretej krajiny nie je daňovníkom alebo nie je povinný platiť poistné na sociálne poistenie, priloží doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.“ Momentálne si už oddelenia cudzineckej polície žiadajú potvrdenie o nedoplatkoch samé. Cudzinecké polície žiadajú potvrdenia ku dňu podania žiadosti o obnovenie pobytu. Nedoplatky ku dňu podania žiadosti sú dôvodom na zamietnutie žiadosti o obnovenie, aj keď sú nedoplatky dodatočne uhradené.


Obnovenie pobytu na účel zlúčenia rodiny


Obnovenie prechodného pobytu cudzinca na účel zamestnania

Referencie od klientov

Využil som služby advokátskej kancelárie AKMV na pomoc s obnovením môjho prechodného pobytu. Ako sa očakávalo, tento proces nebol úplne jednoduchý a odborné znalosti a skúsenosti AKMV boli pre mňa rozhodujúce. Zároveň mi poskytli istotu v období, ktoré mohlo byť stresujúce. Na cudzineckú políciu som preto prišiel so všetkými správnymi dokumentami a žiadosť bola vybavená rýchlo a bez problémov. Následné požiadavky cudzineckej polície boli zo strany AKMV rýchlo a presne vyriešené. Úspešne mi bolo schválené predĺženie pobytu. Neváhal by som odporučiť AKMV ďalším cudzincom a v budúcnosti budem hľadať ich pomoc pre moje imigračné potreby.

Ross Cable

Chcel som sa len veľmi pekne poďakovať za to, že ste mi pomohli získať pobyt na Slovensku, veľmi si to s Barborou vážime a som rád, že tu môžem byť s ňou a bez starostí!

Ešte raz vám ďakujem za vašu tvrdú prácu.

Klient

Very professional service! If you want to do any legal issues quick and with successfully at the highest level, then AKMV advokátska kancelária is really right place for you! Mrs.Veronika Michalíková was always friendly, competent and took the time to explain the legal issues and all legal steps, that she would recommend or will take, in an understandable way. All appointments were made without any problems and promptly, and communication by email was also very timely and prompt. In summary, I can warmly recommend Mrs.Veronika Michalíková and her law company.

Очень профессиональное обслуживание! Если Вы хотите решить любые юридические вопросы быстро и успешно на высшем уровне, то AKMV advokátska kancelária – это действительно подходящее место для Вас! Г-жа Вероника Михаликова всегда была дружелюбной, компетентной и находила время, чтобы объяснить юридические вопросы и все юридические шаги, которые она порекомендовала или предпримет, понятным образом. Все встречи проводились без проблем и оперативно, и общение по электронной почте также было очень своевременным и быстрым. Поэтому я могу искренне рекомендовать г-жу Веронику Михаликову и ее юридическую компанию.

Elena Hötzl European Energy Solutions s.r.o.

V mene spoločnosti c2i s.r.o. ďakujeme advokátskej kancelárii AKMV za výbornú a profesionálnu spoluprácu pri vybavovaní víz pre občanov tretích krajín. Oceňujeme rýchle odpovede, ústretovosť a maximálnu ochotnu pomôcť. Prajem im veľa úspechov v ďalšej práci a ešte veľa spokojných klientov.

Daniela Dániel c2i s.r.o.

Boli sme veľmi spokojní, ďakujeme.

Ing. Mária Urbanová SIMERIS s.r.o.

So službami advokátskej spoločnosti AKMV sme nadpriemerne spokojní. Pomohli nám pri etablovaní slovenskej pobočky a s pani Michalíkovou a jej tímom spolupracujeme aj naďalej čo nás veľmi teší. Ich prístup je vždy na vysokej odbornej aj profesionálnej úrovni.

Veronika Belová Shiji Slovakia s.r.o.
244 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie