Poistenie pre cudzincov

Po udelení povolenia na pobyt cudzincovi z tretej krajiny je jeho povinnosťou doložiť cudzineckej polícii doklad o jeho zdravotnom poistení na Slovensku. Poistite sa v poisťovni AXA za bezkonkurenčnú cenu 279 EUR na jeden rok.

Najnižšia cena na Slovensku pre cudzincov - 279 EUR na rok

Túto povinnosť má cudzinec v prípade, ak mu bol udelený pobyt na účel podnikania, na účel osobitnej činnosti, na účel výskumu a vývoja, na účel zlúčenia rodiny ako aj v prípade, ak ide o prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte. Poistenie kryje študijný, turistický i pracovný pobyt. Poistite sa ON-LINE na tomto odkaze

 • Najvýhodnejšia cena 279 EUR na rok
 • Poistenie cez poisťovňu AXA
 • Potvrdenie akceptované cudzineckou políciou
 • Poistite sa online do 3 minút, potvrdenie Vám bude doručené e-mailom
 • Poisťovňa AXA ponúka po novom aj komplexné zdravotné poistenie, ktoré zahŕňa celkovú zdravotnú starostlivosť. Vzťahuje sa pre prípady nutného a neodkladného ošetrenia a hospitalizácie počas pobytu cudzincov na území Schengenu. Z poistenia sú hradené náklady do výšky dohodnutého limitu (celkový limit 60 000 €) okrem situácií uvedených vo výlukách.

Z poistenia sú hradené náklady na:

 • nutné a neodkladné vyšetrenie potrebné na stanovenie diagnózy a liečebného postupu
 • hospitalizáciu v nemocnici
 • ambulantne predpísané lieky
 • ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov
 • prepravu do zdravotníckeho zariadenia
 • repatriáciu poisteného vrátane prepravy telesných ostatkov do materskej krajiny poisteného

Ako na to?

Poistiť sa môžete jednoducho ON-LINE priamo v poisťovni AXA kliknutím na tento odkaz. Po vyplnení všetkých potrebných údajov a zrealizovaní platby Vám poisťovňa zašle všetky potrebné dokumenty aj pre potreby cudzineckej polície. 

Prečo sa poistiť v AXA?

Súčasťou poistenia je kvalitná a nepretržitá asistenčná služba 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v českom, slovenskom, poľskom, anglickom a ruskom jazyku. Prečítajte si poistné podmienky v ruskom, slovenskom či anglickom jazyku

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.