Zmena (transformácia) právnej formy spoločnosti

Zmena právnej formy spoločnosti je pomerne zložitý proces. Vyžaduje si úkony vo vzťahu k viacerým úradom (živnostenský úrad, obchodný register, daňový úrad a pod.) a prípravu väčšieho množstva dokumentov. Dohodnite si úvodnú konzultáciu v našej advokátskej kancelárii.

96 € hodinová sadzba, následne pripravíme ponuku na mieru
od 30 dní v závislosti od množstva právnych úkonov
Mám záujem o zmenu právnej formy

Ako to prebieha?

  • poskytnutie potrebného právneho poradenstva a asistencia pri plnení zákonných požiadaviek
  • vypracovanie rozhodnutia o zmene právnej formy
  • vypracovanie písomnej správy štatutárneho orgánu
  • zverejnenie v Obchodnom vestníku
  • príprava oznámenia veriteľom
  • pomoc v prípade potreby vypracovania znaleckého posudku
  • zabezpečenie účtovného poradenstva
  • zápis vykonaných zmien do obchodného registra
  • oznámenie transformácie potrebným úradom

Zmena právnej formy, označovaná aj ako transformácia právnej formy, si od roku 2002 na Slovensku nevyžaduje zánik doterajšej spoločnosti. Po novelizácii Obchodného zákonníka sa teda v našich podmienkach uplatňuje zásada tzv. voľnej premeny právnej formy spoločnosti na akúkoľvek inú spoločnosť alebo družstvo, dochádza však k významným zmenám v právnych pomeroch a postavení spoločníkov vo vnútri spoločnosti, preto na takýto proces zákon viaže viacero podmienok a požiadaviek.

Na rozhodnutie o zmene právnej formy sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov, ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva neurčuje inak.

Ak mení právnu formu akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, je štatutárny orgán spoločnosti povinný vypracovať písomnú správu, v ktorej z právneho a ekonomického hľadiska vysvetlí a odôvodní zmenu právnej formy. Správa musí byť poskytnutá spoločníkom na nahliadnutie v sídle spoločnosti najmenej v lehote, ktorú ustanovuje zákon alebo určuje spoločenská zmluva alebo stanovy na zaslanie pozvánky alebo na uverejnenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Dozorná rada, ak je zriadená, preskúma správu štatutárneho orgánu a predloží svoje vyjadrenie k zamýšľanej zmene právnej formy.

Na základe dohody spoločníkov môže niektorým spoločníkom zaniknúť účasť v spoločnosti ku dňu účinnosti zmeny právnej formy a spoločnosť im vyplatí vyrovnací podiel.

Na zmenu právnej formy nie je potrebné uzavretie osobitnej spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej zmluvy a schválenie stanov.

Účinky zmeny právnej formy spoločnosti nastávajú zápisom zmeny do obchodného registra. Zápisom zmeny právnej formy do obchodného registra jestvuje spoločnosť alebo družstvo v právnej forme, na akú boli zmenené.

O týchto a ďalších úkonoch spojených s vykonaním zmeny právnej formy vás ochotne podrobnejšie informujeme, vysvetlíme ako postupovať a následne vám radi pomôžeme so samotnou realizáciou transformácie. 

Referencie od klientov

Práca s Vami bola rýchla, reakcie boli okamžité, za čo Vám ďakujeme. Spokojnosť na 100%.

Alojz Kristl AMK GOLD,s.r.o.
204 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zmeny v akciovej spoločnosti – čo potrebujem do obchodného registra

Máme záujem vykonať zmeny v obchodnom registri týkajúce sa našej akciovej spoločnosti, ktorá má vydané listinné akcie. Momentálne som jediným akcionárom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zmena konateľa s.r.o. – kedy nastanú účinky?

Dobrý deň, mám prosbu o radu. Na Vašej web stránke je článok o zmene konateľa spoločnosti. Nakoľko nastala zmena konateľa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zlúčenie spoločnosti

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie