Zrušenie alebo pozastavenie živnosti

Zrušenie živnosti je možné buď prostredníctvom osobnej návštevy príslušného úradu, alebo elektronicky. Príslušný je odbor živnostenského podnikania na okresnom úrade v mieste bydliska, ktorý zároveň plní úlohu jednotného kontaktného miesta (JKM). Ak potrebujete pomoc, neváhajte sa na nás obrátiť.

180 €
7 dní priemerná doba vybavenia
Mám záujem o zrušenie či pozastavenie živnosti

Pri pozastavení si musí každý podnikateľ uvedomiť praktické dôsledky, pretože živnosť možno pozastaviť na najmenej 6 mesiacov a najviac tri roky. Ak zvolíte dobu dlhšiu než 6 mesiacov, svoje rozhodnutie ešte môžete zmeniť prostredníctvom oznámenia.

Čo pre vás zabezpečíme

  • komplexný právny servis a poradenstvo
  • promptné vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
  • asistencia pri plnení všetkých zákonných povinností v súvislosti s pozastavením alebo zrušením živnosti
  • oznámenie a komunikácia s príslušnými úradmi

Veľmi dôležitým údajom pri rušení živnosti je dátum, kedy má k zrušeniu dôjsť. Podnikateľ si ho uvádza sám, ak tak neurobí, platí, že živnosť bude zrušená na druhý deň po doručení oznámenia JKM – od toho dňa už nemôže vykonávať činnosť v danom predmete podnikania. 

Nakoľko je odbor živnostenského podnikania zároveň JKM, oznamovaciu povinnosť pri rušení živnosti voči daňovému úradu, Sociálnej povinnosti a zdravotnej poisťovni splní za vás. V súvislosti s tým však upozorňujeme na dve skutočnosti, a síce že: 

  • ostatných povinností voči uvedeným úradom (napr. vrátenie osvedčenia o registrácii pre DPH či dani z príjmu) Vás JKM nezbavuje
  • všetky súvisiace povinnosti sú pre vás relevantné len v takom prípade, že si živnosť rušíte úplne, t.j. rušíte si všetky, nie len niektoré, predmety činnosti a prestávate podnikať na základe živnostenského zákona

Referencie od klientov

225 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Ako získam povolenie na predaj alkoholu v kaviarni?

Potrebovala by som povolenie na predaj alkoholu, nalievanie v kaviarni. Kde môžem získať toto povolenie?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Chov sladkovodných rýb – oprávnenie na podnikanie

Predmet podnikania Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi je zaradený medzi voľné živnosti. Avšak chov sladkovodných rýb podľa § 3 zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť bezobalový obchod?

Z formulácie činnosti nie je zrejmé, čo bude predmetom „obchodnej činnosti“, t. j. či nepôjde o predaj tovaru, ktorý je z režimu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie