Zrušenie alebo pozastavenie živnosti

Zrušenie živnosti je možné buď prostredníctvom osobnej návštevy príslušného úradu, alebo elektronicky. Príslušný je odbor živnostenského podnikania na okresnom úrade v mieste bydliska, ktorý zároveň plní úlohu jednotného kontaktného miesta (JKM). Ak potrebujete pomoc, neváhajte sa na nás obrátiť.

180 €
7 dní priemerná doba vybavenia
Mám záujem o zrušenie či pozastavenie živnosti

Pri pozastavení si musí každý podnikateľ uvedomiť praktické dôsledky, pretože živnosť možno pozastaviť na najmenej 6 mesiacov a najviac tri roky. Ak zvolíte dobu dlhšiu než 6 mesiacov, svoje rozhodnutie ešte môžete zmeniť prostredníctvom oznámenia.

Čo pre vás zabezpečíme

  • komplexný právny servis a poradenstvo
  • promptné vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
  • asistencia pri plnení všetkých zákonných povinností v súvislosti s pozastavením alebo zrušením živnosti
  • oznámenie a komunikácia s príslušnými úradmi

Veľmi dôležitým údajom pri rušení živnosti je dátum, kedy má k zrušeniu dôjsť. Podnikateľ si ho uvádza sám, ak tak neurobí, platí, že živnosť bude zrušená na druhý deň po doručení oznámenia JKM – od toho dňa už nemôže vykonávať činnosť v danom predmete podnikania. 

Nakoľko je odbor živnostenského podnikania zároveň JKM, oznamovaciu povinnosť pri rušení živnosti voči daňovému úradu, Sociálnej povinnosti a zdravotnej poisťovni splní za vás. V súvislosti s tým však upozorňujeme na dve skutočnosti, a síce že: 

  • ostatných povinností voči uvedeným úradom (napr. vrátenie osvedčenia o registrácii pre DPH či dani z príjmu) Vás JKM nezbavuje
  • všetky súvisiace povinnosti sú pre vás relevantné len v takom prípade, že si živnosť rušíte úplne, t.j. rušíte si všetky, nie len niektoré, predmety činnosti a prestávate podnikať na základe živnostenského zákona

Referencie od klientov

204 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

DIČ na faktúrach – musím ho uvádzať?

Musím uvádzať DIČ na faktúrach? Často ho neviem pri odberateľoch.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Žiadosť o vydanie potvrdenia o konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii

Rád by som vás požiadal o radu. Žiadame prostriedky z Audiovizuálneho fondu a potrebovali by sme tam potvrdenie, že nebol podaný návrh na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Potreba zaokrúhliť výšku vkladu obchodného podielu na celé číslo?

Chcela by som sa spýtať, či som povinná zo zákona zaokrúhliť výšku obchodného podielu na celé číslo bez ohľadu na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie