Ukončenie podnikania

Postup pri likvidácii alebo zrušení spoločnosti

Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Jej zániku však predchádza zrušenie spoločnosti. Zrušenie spoločnosti sa môže realizovať dvoma...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Pozastavenie či zrušenie živnosti – postup a poplatky

V zmysle § 57 ods. 4 zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „Živnostenský zákon“), pokiaľ podnikateľ...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Zrušenie a zánik nadácie – dôvody zrušenia, postup

Ukončenie činnosti nadácie prebieha v dvoch krokoch – zrušenie a zánik. Nadácia zaniká dňom výmazu z príslušného registra. Samotnému zániku nadácie predchádza jej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zlúčenie spoločností – základné informácie

V našom právnom poriadku existuje viac spôsobov ako zrušiť obchodnú spoločnosť. Jednou z možností je zrušenie obchodnej spoločnosti bez likvidácie....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zlúčenie spoločností – čo je potrebné priložiť na obchodný register?

V nasledovnom článku si zhrnieme výpočet príloh, ktoré je potrebné doložiť k návrhu na zápis zlúčenia spoločností do obchodného registra....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenie spoločnosti s.r.o. ex offo, čo to znamená a aký je postup?

Podľa ustanovenia § 68 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“) spoločnosť zaniká ku dňu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie

Obchodný zákonník pozná tri spôsoby dobrovoľného zrušenia obchodnej spoločnosti: Zlúčenie spoločností Splynutie spoločností Rozdelenie spoločnosti Zlúčenie spoločností Zlúčenie je postup,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Likvidácia firmy – s.r.o.

V tomto článku sme pre Vás pripravili informáciu k postupu likvidácie firmy.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK