Ukončenie podnikania

Zlúčenie spoločností – základné informácie

V našom právnom poriadku existuje viac spôsobov ako zrušiť obchodnú spoločnosť. Jednou z možností je zrušenie obchodnej spoločnosti bez likvidácie....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zlúčenie spoločností – čo je potrebné priložiť na obchodný register?

V nasledovnom článku si zhrnieme výpočet príloh, ktoré je potrebné doložiť k návrhu na zápis zlúčenia spoločností do obchodného registra....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenie spoločnosti s.r.o. ex offo, čo to znamená a aký je postup?

Podľa ustanovenia § 68 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“) spoločnosť zaniká ku dňu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie

Obchodný zákonník pozná tri spôsoby dobrovoľného zrušenia obchodnej spoločnosti: Zlúčenie spoločností Splynutie spoločností Rozdelenie spoločnosti Zlúčenie spoločností Zlúčenie je postup,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Likvidácia firmy – s.r.o.

V tomto článku sme pre Vás pripravili informáciu k postupu likvidácie firmy.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zlúčenie (fúzia) spoločností a rozhodný deň z hľadiska účtovníctva

Jedným zo spôsobov zániku spoločnosti je jej zlúčenie s inom spoločnosťou, ktorá sa stane jej právnym nástupcom. Zlúčenie je postup,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zlúčenie spoločností od 1.1.2016 bude o niečo zložitejšie

S účinnosťou od 1.1.2016 sa okrem Obchodného zákonníka mení aj vyhláška č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenie spoločnosti z dôvodu, že spoločnosť nemá majetok (nemajetnosť)

Je nemajetnosť spoločnosti dôvodom na jej dobrovoľné zrušenie (rozhodnutím spoločníkov)?

PREČÍTAŤ ČLÁNOK