Ukončenie podnikania

Ako sa zbaviť neaktívnej spoločnosti?

Často sa stretávame s otázkou, ako vymazať z obchodného registra spoločnosť, ktorá nemá zaplatenú daňovú licenciu, ide pritom o spoločnosť...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenie spoločnosti s.r.o. ex offo, čo to znamená a aký je postup?

Podľa ustanovenia § 68 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“) spoločnosť zaniká ku dňu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zlúčenie spoločností v roku 2018 – čo je potrebné priložiť na obchodný register?

V nasledovnom článku si zhrnieme výpočet príloh, ktoré je potrebné doložiť k návrhu na zápis zlúčenia spoločností do obchodného registra....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Postup pri likvidácii alebo zrušení spoločnosti

Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Jej zániku však predchádza zrušenie spoločnosti. Zrušenie spoločnosti sa môže realizovať dvoma...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Povinnosti podnikateľa (SZČO) pri ukončení podnikania

O pozastavení a ukončení prevádzkovania živnosti sme Vás informovali v našom článku tu: Pozastavenie prevádzkovania živnosti a ukončenie podnikania O ukončenie podnikania tzv....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zodpovednosť likvidátora po zániku likvidovanej spoločnosti ako dlžníka

Ústrednou postavou procesu likvidácie je likvidátor, ktorý môže byť fyzickou alebo právnickou osobou. Na základe zákona č. 513/1991 Z. z....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Pozastavenie či zrušenie živnosti – postup a poplatky

V zmysle § 57 ods. 4 zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „Živnostenský zákon“), pokiaľ podnikateľ...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Likvidácia obchodnej spoločnosti z účtovného hľadiska

O likvidácii obchodnej spoločnosti sme Vás už informovali vo viacerých našich článkoch. Teraz sme sa zamerali na likvidáciu obchodnej spoločnosti...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK