Prídavok na dieťa – novela zákona

Prídavkom na dieťa a od januára 2008 aj príplatkom k prídavku sa podporuje prítomnosť nezaopatreného dieťaťa v rodine alebo samostatné plnoleté nezaopatrené dieťa, pričom dôraz sa kladie  na účelné využívanie finančných prostriedkov určených na prídavok a príplatok k prídavku a to najmä v súvislosti s riadnou starostlivosťou oprávnenej osoby o výchovu a výživu nezaopatreného dieťa.

Z toho dôvodu sa navrhovalo upraviť určenie osobitného príjemcu v prípadoch neplnenia účelu prídavku a príplatku k prídavku, nedbania o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, uloženia výchovného opatreniaspáchania priestupku dieťaťom. V prípade opakovaného páchania priestupku sa prídavok a príplatok k prídavku odníme.

Od februára tohto roka pribudla rodičom nová povinnosť. Novelou zákona o prídavku na dieťa vstúpila do účinnosti oznamovacia povinnosť, ktorá vzniká rodičom detí starších ako tri roky. Rodičia sú povinní oznamovať úradu práce kde, akým spôsobom a kto sa stará o ich dieťa, a to až dovtedy, kým nezačne plniť povinnú školskú dochádzku. Či už bude dieťa zapísané do škôlky alebo ho zveria do starostlivosti napr. starej mame. Neoznámenie tejto povinnosti bude úrad práce považovať za signál a začne sa bližšie zaujímať o podmienky výchovy dieťaťa.

Rodine môžu byť odobraté detské prídavky aj s odôvodnením, že ich vyplácanie neplní účel. Cieľom tejto novely je predísť prípadom týrania detí a zabrániť tragédiám. Z novely však nevyplýva, či sa má oznamovacia povinnosť vykonať jednorazovo alebo vždy pri zmene stavu. Novela nemá dosah ani na rodičov, ktorí žijú s deťmi v zahraničí. Taktiež táto novela prináša ďalšiu administratívnu záťaž a nové papierovačky na úradoch.

O prídavky na dieťa prídu tí rodičia, ktorých ratolesti budú páchať priestupky. Pri nedbaní o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, uložení ochranného opatrenia a spáchaní priestupku dieťaťom sa určí osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku na dieťa, a to zvyčajne obec. Prídavok sa rodičom odoberie pri opakovanom páchaní priestupku.

Nárok na prídavok na dieťa budú mať aj tí rodičia, ktorých nezaopatrené dieťa je študentom vysokej školy a štúdium presiahlo štandardnú dĺžku štúdia najviac o dva akademické roky.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Oslobodenie od súdnych poplatkov za rozvod

Po pracovnom úraze som ostala na invalidnom dôchodku, chcem požiadať o rozvod, avšak pri mojom nízkom príjme je pre mňa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vyživovacia povinnosť dospelých detí voči rodičom

Dobrý deň, chcem sa spýtať, od kedy a v akých prípadoch mám vyživovaciu povinnosť k rodičom. Som zamestnaná, živím sa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie