Prístup cudzincov do elektronickej schránky slovensko.sk od 1.7.2017

O automatickej aktivácii elektronických schránok právnických osôb k 1.7.2017 sme informovali v našom článku tu: Elektronické schránky od 01.07.2017. Prostredníctvom týchto schránok bude prebiehať komunikácia s úradmi a elektronické doručovanie elektronických správ a elektronických úradných rozhodnutí od inštitúcií a orgánov verejnej moci. 

V zmysle zákona č. č. 305/2013 Z. z. je možné sa prihlásiť do elektronickej schránky na stránke slovensko.sk len v prípade, ak osoba disponuje (i) v prípade štátneho občana SR občianskym preukazom s elektronickým čipom a zároveň požiadala o prístupové kódy na portál (BOK, PIN, PUK) a (ii) v prípade cudzinca alebo občana SR bez pobytu na území SR má vydaný:

 1. doklad o pobyte s elektronickým čipom a rovnako požiadala o prístupové kódy (tzv. úradný autentifikátor)
 2. alternatívny autentifikátor vo forme karty s elektronickým čipom

Prihlasovanie pomocou dokladu o pobyte 

O nahratie potrebných kódov na prihlásenie do schránky cudzinec požiada na cudzineckej polícii. 

Cudzinec musí vyplniť a zaslať aj Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky fyzickej osoby, ktorá nie je štátnym občanom SR, ktorú nájdete tu.  

Podľa informácie poskytnutej zo strany helpdesku ÚPVS je tiež potrebné, aby zahraničný štatutár mal zapísané rodné číslo aj v Registri právnických osôb a obchodnom registri (orsr.sk). 

Vydanie alternatívneho autentifikátora 

Dňa 1.3.2017 nadobudla účinnosť Vyhláška č. 29/2017 Z. z., ktorá ustanovila bližšie informácie k danému autentifikátoru. 

Tento alternatívny autentifikátor sa vydá podľa § 2 predmetnej vyhlášky fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísanej v obchodnom registri alebo ktorá je vedúcim jej organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri a nemôže byť držiteľom úradného autentifikátora. Čiže o túto kartu, pomocou ktorej sa prihlási do elektronickej schránky, môže požiadať cudzinec, ktorý nemá na Slovensku udelený pobyt, prípadne vydanú pobytovú kartičku s čipom. 

O túto kartu s elektronickým čipom môže požiadať fyzická osoba osobne na pracovisku Policajného zboru podľa zoznamu zverejnenom na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Štatutári, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky (cudzinci) a nemajú povolený pobyt na území Slovenskej republiky, môžu žiadať o vydanie alternatívneho autentifikátora na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície:

 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Dunajská Streda
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Trnava
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Nové Zámky
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Trenčín
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Rimavská Sobota
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Košice
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Michalovce
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Prešov

Občania SR bez pobytu na území SR  tak môžu urobiť aj na oddeleniach dokladov. Táto karta s elektronickým čipom sa zašle poštou na adresu právnickej osoby, v mene ktorej koná, prípadne na adresu podniku zahraničnej osoby. 

Iná možnosť prístupu do elektronickej schránky 

Cudzinci môžu naďalej splnomocniť na úplný prístup do elektronickej schránky osobu, ktorá má prístup do schránky slovensko.sk (disponuje občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte s čipom a prístupovými kódmi). Splnomocnenie je možné nájsť na stránke slovensko.sk a je ho potrebné zaslať na adresu: Úrad vlády SR, P. O. BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05 Bratislava 15.

Vyšetrenie cudzincov po udelení pobytu pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie