Slovák žijúci v zahraničí – prechodný pobyt na Slovensku

Slovák žijúci v zahraničí, pokiaľ má vydané o tomto statuse osvedčenie, môže požiadať o prechodný pobyt na Slovensku. Účel pobytu nemusí zvlášť preukazovať, postačuje, keď sa preukáže predmetným osvedčením o statuse Slováka žijúceho v zahraničí.

Ak máte záujem o vybavenie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí alebo o pobyt či slovenské občianstvo, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na 0915 046 749.

K žiadosti o prechodný pobyt Slováka žijúceho v zahraničí sa dokladá:

  • žiadosť o prechodný pobyt
  • osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
  • výpis z registra trestov (viď nižšie)
  • 2 farebné fotografie 3×3,5 cm
  • kolok 4,50 EUR za vydanie dokladu o pobytu (prípadne +3 EUR kolok za doručenie dokladu na adresu).

Prechodný pobyt pre Slováka žijúceho v zahraničí sa udeľuje maximálne na 5 rokov.

Špecifiká pri podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu 

Výpis z registra trestov

Doklad potvrdzujúci bezúhonnosť neprikladá k žiadosti štátny príslušník tretej krajiny s vydaným osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí, ktorý podáva žiadosť o udelenie prechodného pobytu do 60 dní od vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. 

Zdržiavanie sa na území SR počas doby rozhodovania

Ak štátny príslušník tretej krajiny má vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí a požiadal o udelenie prechodného pobytu, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o tejto žiadosti.

Dĺžka udeleného pobytu

V prípade Slováka žijúceho v zahraničí udelí policajný útvar prechodný pobyt na päť rokov (namiesto max 3 ročnej lehoty).

Podnikanie

Zákon zároveň umožňuje, aby štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, mohol podnikať.

Finančné zabezpečenie pobytu

V zmysle zákona o pobyte cudzincov nemusí Slovák žijúci v zahraničí preukazovať ani finančné zabezpečenie pobytu.

Ubytovanie

V zmysle zákona o pobyte cudzincov nemusí Slovák žijúci v zahraničí preukazovať ani zabezpečenie ubytovania.

Lehota na rozhodnutie

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu štandardne do 90 dní, avšak v prípade Slováka žijúceho v zahraničí Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 30 dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami.

Predloženie lekárskeho posudku po udelení prechodného pobytu

V zmysle zákona o pobyte cudzincov nemusí Slovák žijúci v zahraničí odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Obnovenie prechodného pobytu

Policajný útvar môže obnoviť prechodný pobyt Slováka žijúceho v zahraničí najviac až na päť rokov. 

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce – Vyšetrenie cudzinca k pobytu pre cudzineckú políciu v Zlatých Moravciach zabezpečuje Nemocnica AGEL Zlaté Moravce, Bernolákova 4, pavilón 4, 2. poschodie, lekársku prehliadku pre cudzincov je možné absolvovať aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie