Slovák žijúci v zahraničí – prechodný pobyt na Slovensku

Slovák žijúci v zahraničí, pokiaľ má vydané o tomto statuse osvedčenie, môže požiadať o prechodný pobyt na Slovensku. Účel pobytu nemusí zvlášť preukazovať, postačuje, keď sa preukáže predmetným osvedčením o statuse Slováka žijúceho v zahraničí.

Ak máte záujem o vybavenie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí alebo o pobyt či slovenské občianstvo, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na 0915 046 749.

K žiadosti o prechodný pobyt Slováka žijúceho v zahraničí sa dokladá:

  • žiadosť o prechodný pobyt
  • osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
  • výpis z registra trestov (viď nižšie)
  • 2 farebné fotografie 3×3,5 cm
  • kolok 4,50 EUR za vydanie dokladu o pobytu (prípadne +3 EUR kolok za doručenie dokladu na adresu).

Prechodný pobyt pre Slováka žijúceho v zahraničí sa udeľuje maximálne na 5 rokov.

Špecifiká pri podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu 

Výpis z registra trestov

Doklad potvrdzujúci bezúhonnosť neprikladá k žiadosti štátny príslušník tretej krajiny s vydaným osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí, ktorý podáva žiadosť o udelenie prechodného pobytu do 60 dní od vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. 

Zdržiavanie sa na území SR počas doby rozhodovania

Ak štátny príslušník tretej krajiny má vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí a požiadal o udelenie prechodného pobytu, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o tejto žiadosti.

Dĺžka udeleného pobytu

V prípade Slováka žijúceho v zahraničí udelí policajný útvar prechodný pobyt na päť rokov (namiesto max 3 ročnej lehoty).

Podnikanie

Zákon zároveň umožňuje, aby štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, mohol podnikať.

Finančné zabezpečenie pobytu

V zmysle zákona o pobyte cudzincov nemusí Slovák žijúci v zahraničí preukazovať ani finančné zabezpečenie pobytu.

Ubytovanie

V zmysle zákona o pobyte cudzincov nemusí Slovák žijúci v zahraničí preukazovať ani zabezpečenie ubytovania.

Lehota na rozhodnutie

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu štandardne do 90 dní, avšak v prípade Slováka žijúceho v zahraničí Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 30 dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami.

Predloženie lekárskeho posudku po udelení prechodného pobytu

V zmysle zákona o pobyte cudzincov nemusí Slovák žijúci v zahraničí odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Obnovenie prechodného pobytu

Policajný útvar môže obnoviť prechodný pobyt Slováka žijúceho v zahraničí najviac až na päť rokov. 

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce – Vyšetrenie cudzinca k pobytu pre cudzineckú políciu v Zlatých Moravciach zabezpečuje Nemocnica AGEL Zlaté Moravce, Bernolákova 4, pavilón 4, 2. poschodie, lekársku prehliadku pre cudzincov je možné absolvovať aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Azyl na Slovensku

Požiadal som o udelenie azylu na území SR a poskytli mi doplnkovú ochranu. Ráta sa zdržiavanie v utečeneckom tábore alebo...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí (napr. Maďarsku)

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie