Prevod obchodného podielu v s.r.o., zmena spoločníka

S poskytovaním právnych služieb klientom najmä v oblasti obchodného práva máme bohaté skúsenosti.

Naše služby v oblasti prevodu obchodného podielu

Pokiaľ chce spoločník spoločnosti spoločnosť opustiť, jednou z možností je prevod jeho obchodného podielu na inú osobu.

Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. K prevodu obchodného podielu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

  • komplexná právna pomoc a poradenstvo, poskytnutie potrebných informácii a asistencia pri plnení zákonných požiadaviek,
  • vypracovanie dokumentov potrebných k prevodu obchodného podielu,
  • komunikácia a oznámenie zmien v spoločnosti obchodnému registru a príslušným úradom,
  • daňové poradenstvo pri prevode obchodného podielu,
  • možnosť komunikácie elektronickou formou bez nutnosti osobnej návštevy.

Zmluva o prevode obchodného podielu môže byť aj bezodplatná, podpisy na zmluve sa musia osvedčiť. Nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom, v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám, ak boli prijaté.

Prevodca ručí za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto podielu. Pri prevode väčšinového obchodného podielu je potrebné doložiť do obchodného registra aj súhlas správcu dane preukazujúci, že prevodca resp. nadobúdateľ obchodného podielu nemá nedoplatky na daniach.

V prípade väčšinového obchodného podielu nastávajú účinky prevodu až zápisom do obchodného registra. V prípadoch, keď sa neprevádza väčšinový obchodný podiel nastávajú účinky prevodu voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje.

Cenník a poplatky

Súdny poplatok za vykonanie zmien v obchodnom registri pri papierovom podaní je 66 EUR. Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, vďaka ktorému je možné zápis vykonať za polovičnú sumu súdneho poplatku, t. j. 33 EUR.

Nakoľko každá firma je jedinečná, aj proces prevodu obchodného podielu v spoločnosti je potrebné prispôsobiť požiadavkám klienta. Pre získanie individuálnej cenovej podľa vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk.

Prečo my?

S poskytovaním právnych služieb klientom najmä v oblasti obchodného práva máme bohaté skúsenosti. Právne služby a poradenstvo poskytujeme zákazníkom situovaným na území Slovenskej republiky, ako aj zahraničným či nadnárodným subjektom. Samozrejmosťou je komunikácia v cudzom jazyku. Nakoľko disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci ušetrí váš čas aj poplatky. Navyše, vďaka našim bohatým a overiteľným skúsenostiam zo všetkých oblastí práva sa radi staneme vašim partnerom aj pri ďalších vašich aktivitách.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.