Transformácia s.r.o. na a.s.

Celý proces vybavíme za vás.

Naše služby v oblasti transformácie s.r.o. na a.s.

Zmena právnej formy, označovaná aj ako transformácia právnej formy, zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť si od roku 2002 na Slovensku nevyžaduje zánik doterajšej spoločnosti. Jedná sa o pomerne zložitý proces a vyžaduje si úkony vo vzťahu k viacerým úradom (živnostenský úrad, obchodný register, daňový úrad a pod.) a prípravu väčšieho množstva dokumentov.

O všetkých úkonoch spojených s vykonaním zmeny s.r.o. na a.s. vás ochotne podrobnejšie informujeme a následne vám radi pomôžeme pri samotnej realizácii, prípadne celý proces vybavíme za vás. 

  • komplexná právna pomoc a poradenstvo pri plnení zákonných požiadaviek, vypracovanie potrebnej dokumentácie,
  • zverejnenie v Obchodnom vestníku,
  • zabezpečenie účtovného poradenstva,
  • zápis vykonaných zmien do obchodného registra,
  • oznámenie transformácie potrebným úradom,
  • možnosť elektronickej komunikácie bez potreby osobnej návštevy

Po novelizácii Obchodného zákonníka sa v našich podmienkach uplatňuje zásada tzv. voľnej premeny právnej formy spoločnosti na akúkoľvek inú spoločnosť alebo družstvo, dochádza však k významným zmenám v právnych pomeroch a postavení spoločníkov vo vnútri spoločnosti Preto na takýto proces zákon viaže viacero podmienok a požiadaviek.

V súlade s Obchodným zákonníkom predstavuje takúto požiadavku okrem iného súhlas všetkých spoločníkov, ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva neurčuje inak, vypracovanie písomnej správy štatutárneho orgánu s odôvodnením zmeny a ďalšími informáciami či prípadné oznámenie tejto transformácie veriteľom.

K najväčším výhodám transformácie patrí zachovanie doterajšej histórie spoločnosti vrátane ponechania obchodného mena spoločnosti a dátumu vzniku, identifikačných čísel (IČO, DIČ, IČ DPH).

Cenník a poplatky

Cena našich služieb závisí od rozsahu klientom vyžadovaných služieb. Za účelom získania individuálnej cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese office@akmv.sk.

Prečo my?

Vďaka bohatým skúsenostiam nášho tímu advokátov a právnikov v danej oblasti vieme tento proces rýchlo a bezpečne vybaviť za vás. Nakoľko poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo vo všetkých oblastiach práva, staneme sa vašim partnerom aj pri vašich ďalších podnikateľských aktivitách.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.