Zmena osobných údajov konateľa / spoločníka alebo prokuristu v s.r.o.

Pri poskytovaní právnych služieb klientom najmä v oblasti obchodného práva máme bohaté skúsenosti.

Naše služby v oblasti zmeny osobných údajov konateľa / spoločníka alebo prokuristu v s.r.o.

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Zapisujú sa do neho okrem iného i viaceré osobné údaje týkajúce sa členov orgánov spoločnosti, ktoré sa časom môžu zmeniť.

Ohlásenie zmeny si vyžaduje podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra, elektronickou alebo listinnou formou. K návrhu je potrebné doložiť dokumenty preukazujúce nahlasovanú zmenu, napr. v prípade zmeny priezviska v dôsledku vydaja sobášny list.

  • komplexné právne služby a poradenstvo,
  • rýchle vypracovanie potrebnej dokumentácie,
  • podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra,
  • ohlásenie zmien príslušným úradom a inštitúciám. 

Každá zmena mena, priezviska, adresy alebo iného osobného údaju konateľa, spoločníka alebo prokuristu podlieha zákonnej povinnosti ohlásenia obchodnému registru. Ak si zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby svoju povinnosť nesplní, príslušný registrový súd jej môže uložiť pokutu až do výšky 3 310 €.

Cenník a poplatky

Súdny poplatok za vykonanie zmien v obchodnom registri pri papierovom podaní je 66 EUR. Naša advokátska kancelária však disponuje zaručeným elektronickým podpisom, vďaka ktorému je možné zápis vykonať za polovičnú sumu súdneho poplatku, t. j. 33 EUR.

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb šitej na mieru presne podľa Vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk

Prečo my?

Pri poskytovaní právnych služieb klientom najmä v oblasti obchodného práva máme bohaté skúsenosti. Právne služby a poradenstvo poskytujeme klientom tak situovaným na území Slovenskej republiky, ako aj zahraničným či nadnárodným subjektom. Nakoľko disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci ušetrí váš čas aj poplatky. 

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.