Zmena sídla s.r.o. – adresy spoločnosti

Vybavenie všetkých náležitostí bez nutnosti osobnej návštevy.

V rámci zmeny sídla spoločnosti zabezpečujeme

Zmena sídla spoločnosti si vyžaduje úkony vo vzťahu k viacerým úradom (živnostenský úrad, obchodný register, daňový úrad a pod.) a prípravu niekoľkých dokumentov. Vzhľadom na naše doterajšie skúsenosti v danej oblasti vám ponúkame možnosť vybavenia tohto procesu za vás. 

Zmenu sídla spoločnosti je nevyhnutné ohlásiť do 30 dní po prijatí rozhodnutia príslušnému obchodnému registru.

  • Komplexnú právnu pomoc a poradenstvo - poskytnutie potrebných informácii a asistencia pri plnení zákonných požiadaviek
  • Promptné vypracovanie potrebných dokumentov pre domáce subjekty aj cudzincov
  • Oznámenie vykonaných zmien obchodnému a živnostenskému registru, daňovému úradu a iným orgánom.
  • Vybavenie všetkých náležitostí bez nutnosti osobnej návštevy

Nakoľko disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, podpisy na potrebných dokumentoch nemusia byť úradne overené, čo urýchli aj zlacní celý proces zmeny sídla. Dokumenty Vám pripravíme a zašleme emailom, následne nám ich podpísané doručíte.

Cenník a poplatky

Súdny poplatok za vykonanie zmien v obchodnom registri pri papierovom podaní je 66 EUR, vďaka. zaručenému elektronickému podpisu, ktorým naša advokátska kancelária disponuje, je možné zápis vykonať za polovičnú sumu súdneho poplatku, t. j. 33 EUR.

Celková cena, ktorú našim klientom účtujeme za zmenu sídla, je 190 EUR.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.