Zníženie základného imania v s.r.o.

Celý proces vybavíme za Vás.

V oblasti zníženia základného imania v s.r.o. našim klientom zabezpečujeme

Zníženie základného imania patrí medzi najkomplikovanejšie zmeny týkajúce sa obchodnej spoločnosti vôbec. Pozostáva z viacerých fáz a je časovo náročnejšie v porovnaní s inými zmenami s.r.o. Vďaka bohatým skúsenostiam nášho tímu advokátov a právnikov vám dokážeme poskytnúť komplexný právny servis a poradenstvo aj v tejto oblasti práva.

  • promptné vypracovanie všetkých potrebných dokumentov,
  • asistenciu a pomoc pri plnení povinností vyplývajúcich z ustanovení § 147 ods. 1 a ods. 2 Obchodného zákonníka,
  • ohlásenie zmien obchodnému registru a daňovému úradu. 

Nakoľko sa zníženie základného imania môže dotknúť veriteľov s.r.o., v ďalšom kroku je potrebné uvedenú zmenu zverejniť v Obchodnom vestníku. Podľa zákona je spoločnosť povinná urobiť tak dvakrát. Prvýkrát najneskôr do 15 dní po prijatí uznesenia o znížení základného imania, druhýkrát s odstupom 30 dní. V oznámení sa vyzvú veritelia spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote do 90 dní po poslednom oznámení, pričom spoločnosť je povinná veriteľom, ktorí včas prihlásia svoje pohľadávky, poskytnúť primerané zabezpečenie ich pohľadávok alebo tieto pohľadávky uspokojiť. 

Nakoniec je potrebné zníženie základného imania ohlásiť obchodnému registru. K návrhu na zápis zmeny údajov sa okrem iných dokumentov (zápisnica a prezenčná listina z valného zhromaždenia, vyhlásenie jediného spoločníka a i.) dokladá aj splnenie oznamovacej povinnosti.

Cenník a poplatky

Súdny poplatok za vykonanie zmien v obchodnom registri pri papierovom podaní je 66 EUR. Naša advokátska kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom, vďaka ktorému je možné zápis vykonať za polovičnú sumu súdneho poplatku, t. j. 33 EUR. 

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne. Podľa vašich špecifických preferencií, vám, v prípade záujmu, s radosťou vypracujeme cenovú ponuku na mieru.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.