Vypracovanie darovacej zmluvy

Darovacia zmluva, ako každá zmluva, vyžaduje splnenie viacerých náležitostí, v opačnom prípade môže dôjsť k jej neplatnosti. Základom každej darovacej zmluvy je skutočnosť, že darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Bezplatnosť predstavuje podstatný znak darovania. Ak si darca vyžiada nejakú odmenu, nejde o darovanie. 

Naše služby 

  • Komplexný právny servis a poradenstvo
  • Vypracovanie / spripomienkovanie darovacej zmluvy
  • Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností 

Zavolajte nám na 02/ 207 59 504 alebo pošlite e-mail na našu adresu office@akmv.sk a sami sa presvedčte o profesionalite našich advokátov a právnikov. 

Zákon tiež stanovuje, že neplatná je taká darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. To znamená, že obdarovaný by mal reálne dostať svoj dar až po smrti darcu, s čím je však spojená neplatnosť darovacej zmluvy.

Darovacia zmluva, ktorej predmetom je nehnuteľnosť, musí mať zo zákona písomnú formu. Podpis darcu na zmluve pritom musí byť úradne overený. 

Keďže na základe darovacej zmluvy došlo k prevodu vlastníctva k určitej nehnuteľnosti, po podpísaní darovacej zmluvy je ešte nevyhnutné podať návrh na vklad príslušného katastrálneho úradu. 

Cenník a poplatky 

Poplatky sa odvíjajú od toho, či sa daruje hnuteľná alebo nehnuteľná vec. Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb podľa vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk

Prečo my? 

S poskytovaním právnych služieb klientom najmä v oblasti obchodného práva máme bohaté skúsenosti. Právne služby a poradenstvo poskytujeme zákazníkom situovaným na území Slovenskej republiky, ako aj zahraničným či nadnárodným subjektom. Samozrejmosťou je komunikácia v cudzom jazyku. Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci ušetrí váš čas aj poplatky. Navyše, vďaka našim bohatým a overiteľným skúsenostiam zo všetkých oblastí práva sa radi staneme vašim partnerom aj pri ďalších vašich aktivitách.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.