Vypracovanie darovacej zmluvy

S poskytovaním právnych služieb klientom najmä v oblasti obchodného práva máme bohaté skúsenosti

Naše služby

Darovacia zmluva, ako každá zmluva, vyžaduje splnenie viacerých náležitostí, v opačnom prípade môže dôjsť k jej neplatnosti. Základom každej darovacej zmluvy je skutočnosť, že darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Bezplatnosť predstavuje podstatný znak darovania. Ak si darca vyžiada nejakú odmenu, nejde o darovanie. 

  • Komplexný právny servis a poradenstvo
  • Vypracovanie / spripomienkovanie darovacej zmluvy
  • Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Zákon tiež stanovuje, že neplatná je taká darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. To znamená, že obdarovaný by mal reálne dostať svoj dar až po smrti darcu, s čím je však spojená neplatnosť darovacej zmluvy.

Darovacia zmluva, ktorej predmetom je nehnuteľnosť, musí mať zo zákona písomnú formu. Podpis darcu na zmluve pritom musí byť úradne overený. 

Keďže na základe darovacej zmluvy došlo k prevodu vlastníctva k určitej nehnuteľnosti, po podpísaní darovacej zmluvy je ešte nevyhnutné podať návrh na vklad príslušného katastrálneho úradu.

Prečo my?

S poskytovaním právnych služieb klientom najmä v oblasti obchodného práva máme bohaté skúsenosti. Právne služby a poradenstvo poskytujeme zákazníkom situovaným na území Slovenskej republiky, ako aj zahraničným či nadnárodným subjektom. Samozrejmosťou je komunikácia v cudzom jazyku. Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci ušetrí váš čas aj poplatky. Navyše, vďaka našim bohatým a overiteľným skúsenostiam zo všetkých oblastí práva sa radi staneme vašim partnerom aj pri ďalších vašich aktivitách.

Cenník a poplatky

Poplatky sa odvíjajú od toho, či sa daruje hnuteľná alebo nehnuteľná vec. Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb podľa vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.