Zrušenie alebo pozastavenie živnosti

Naša advokátska kancelária vás bude sprevádzať celým procesom

Zrušenie živnosti je možné buď prostredníctvom osobnej návštevy príslušného úradu, alebo elektronicky. Príslušný je odbor živnostenského podnikania na okresnom úrade v mieste bydliska, ktorý zároveň plní úlohu jednotného kontaktného miesta (JKM). 

Pri pozastavení si musí každý podnikateľ uvedomiť praktické dôsledky, pretože živnosť možno pozastaviť na najmenej 6 mesiacov a najviac tri roky. Ak zvolíte dobu dlhšiu než 6 mesiacov, svoje rozhodnutie ešte môžete zmeniť prostredníctvom oznámenia.

  • Komplexný právny servis a poradenstvo
  • Promptné vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
  • Asistencia pri plnení všetkých zákonných povinností v súvislosti s pozastavením alebo zrušením živnosti
  • Oznámenie a komunikácia s príslušnými úradmi

Veľmi dôležitým údajom pri rušení živnosti je dátum, kedy má k zrušeniu dôjsť. Podnikateľ si ho uvádza sám, ak tak neurobí, platí, že živnosť bude zrušená na druhý deň po doručení oznámenia JKM - od toho dňa už nemôže vykonávať činnosť v danom predmete podnikania. 

Nakoľko je odbor živnostenského podnikania zároveň JKM, oznamovaciu povinnosť pri rušení živnosti voči daňovému úradu, Sociálnej povinnosti a zdravotnej poisťovni splní za vás. V súvislosti s tým však upozorňujeme na dve skutočnosti, a síce že: 

  • ostatných povinností voči uvedeným úradom (napr. vrátenie osvedčenia o registrácii pre DPH či dani z príjmu) Vás JKM nezbavuje,
  • všetky súvisiace povinnosti sú pre vás relevantné len v takom prípade, že si živnosť rušíte úplne, t.j. rušíte si všetky, nie len niektoré, predmety činnosti a prestávate podnikať na základe živnostenského zákona

Cenník a poplatky

Pri pozastavení živnosti sa za každú živnosť platí poplatok v hodnote 4 EUR, pri elektronickom oznamovaní poplatok v hodnote 2 EUR. Zrušenie živnosti je bezplatné. 

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb podľa vašich potrieb a preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk.

Prečo my?

Pri poskytovaní právnych služieb klientom najmä v oblasti obchodného práva máme bohaté skúsenosti. Všetky náležitosti spojené so zastavením alebo zrušením živnosti vybaví náš skúsený tím advokátov a právnikov za vás. Vďaka zaručenému elektronickému podpisu, ktorým disponujeme, komunikujeme s orgánmi verejnej moci elektronicky, čo šetrí váš čas aj poplatky. Okrem toho poskytujeme právne služby vo všetkých oblastiach práva, preto sa naša advokátska kancelária stane vašou oporou aj pri vašich ďalších podnikateľských aj súkromných aktivitách.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.