Spýtajte sa na cenu služieb, odpoveď do 24 hodín

Naše služby

 • príprava dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti
 • pomoc pri výbere predmetov podnikania
 • podanie ohlásenia živnosti na príslušný živnostenský úrad za účelom vydania osvedčenia o živnostenskom podnikaní
 • podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • registrácia spoločnosti na daňovom úrade k dani z príjmu

Poplatky

Ponúkame Vám akýkoľvek počet voľných živností za cenu 0 EUR. Za každú remeseľnú a viazanú živnosť sa platí poplatok 7,50 EUR. V prípade listinného podania je súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra 331,50 EUR.


Lehoty

Celý proces založenia spoločnosti trvá zvyčajne 10 – 15 pracovných dní.


Ďalšie služby

Zároveň Vám vieme poskytnúť tieto služby:

 • virtuálne sídlo pre Vašu spoločnosť v Bratislave
 • prenájom zasadacích miestností
 • usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti
 • zabezpečenie výpisov z obchodného a živnostenského registra
 • pomoc pri registrácii spoločnosti na DPH
 • ďalšie právne služby

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.