Založenie Societas Europaea

Európska spoločnosť je vnímaná ako moderná a prestížna forma podnikania. Ak ste sa rozhodli pre jej založenie, neváhajte sa na nás obrátiť.

od 3 000 €
1 mesiac priemerná doba vybavenia
Mám záujem o založenie SE

Európska spoločnosť, nazývaná tiež Societas Europaea (SE), je právna forma podnikania postavená na práve Európskeho spoločenstva (EÚ). Vznik Societas Europaea bol umožnený vďaka prijatiu Nariadenia Rady ES o štatúte európskej spoločnosti z roku 2001.

Ako to prebieha

  • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu európskej akciovej spoločnosti / k zmenám v SE
  • podanie ohlásenia živnosti na príslušný živnostenský úrad za účelom vydania osvedčenia o živnostenskom podnikaní
  • podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
  • registrácia spoločnosti na daňovom úrade k dani z príjmu
  • zabezpečenie stretnutia u notára za účelom spísania notárskej zápisnice potrebnej k založeniu spoločnosti

Ponúkame vám založenie európskej akciovej spoločnosti jedným z nasledovných spôsobov

  • cezhraničné splynutie alebo zlúčenie dvoch a viacerých a.s., z ktorých aspoň dve majú svoje sídla v aspoň dvoch členských štátoch a musia sa spravovať právom iných členských štátov
  • založenie SE v podobe holdingu aspoň dvomi kapitálovými spoločnosťami (s.r.o. alebo a.s.), ktoré sa spravujú právom iného členského štátu, alebo ak majú aspoň dva roky dcérsku spoločnosť alebo pobočku umiestnenú v inom členskom štáte, spravujúcu sa právom iného členského štátu ako zakladajúca spoločnosť
  • vytvorením dcérskej spoločnosti obchodných spoločností za rovnakých podmienok ako pri založení holdingovej spoločnosti
  • premena právnej formy národnej a.s. s formálnym aj materiálnym sídlom na území ES, ak má aspoň dva roky dcérsku spoločnosť, ktorá sa spravovala právom iného členského štátu

Referencie od klientov

AKMV sú profesionáli. Od začiatku boli ochotní, nápomocní, spoľahliví a komunikácia s nimi bola ľahká a efektívna. Záležalo im a všetko brali seriózne. Sme veľmi spokojní a vďační.

Dr. stom. Oliver Beluš, MUDr. Alena Felszeghy Krasnodent s.r.o.

Veľmi rada by som Vám chcela poďakovať za vybavenie mojej s.r.o.a za všetko čo s ňou súviselo. Ušetrili ste mi veľa času a nervov. Želám Vám veľa pracovných a osobných úspechov.

MUDr. Darina Horváthová DH-dent s.r.o. 

So službami advokátskej spoločnosti AKMV sme nadpriemerne spokojní. Pomohli nám pri etablovaní slovenskej pobočky a s pani Michalíkovou a jej tímom spolupracujeme aj naďalej čo nás veľmi teší. Ich prístup je vždy na vysokej odbornej aj profesionálnej úrovni.

Veronika Belová Shiji Slovakia s.r.o.
245 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie