Ako rozšíriť predmety podnikania v spoločnosti?

Rozšírenie predmetu podnikania v sro sa zapisuje do obchodného registra SR. Predmet činnosti tvorí zoznam živností, na vykonávanie ktorých má spoločnosť s ručením obmedzeným oprávnenie. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ako pre FO, tak aj pre PO vydáva obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania.

Rozšírenie predmetu podnikania patrí medzi veľmi časté zmeny v s.r.o.. K rozšíreniu predmetu podnikania dochádza z dôvodov rozšírenia rozsahu poskytovaných služieb alebo pri zmene zámeru podnikania. Spoločnosť, ktorá sa rozhodne rozšíriť svoj predmet činnosti o živnosť, na ktorej vykonávanie doteraz nemala oprávnenie, musí najprv o tejto zmene rozhodnúť svojím najvyšším orgánom. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie. Zároveň musí rozhodnúť o zmene spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny. Ďalším krokom je ohlásenie tejto skutočnosti živnostenskému úradu. Návrh na zápis zmien do obchodného registra sa podáva až po získaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre nové žiadosti.

Rozšírenie predmetu podnikania v s.r.o. nie je možné vykonať, pokiaľ nie je vykonaná premena vkladov a základného imania na eurá. S rozšírením činností v spoločnosti je potrebné súčasne vykonať aj premenu na eurá.

Na vydanie živnostenský listov budete potrebovať zápisnicu z valného zhromaždenia, ak sú v spoločnosti viacerí spoločníci/ rozhodnutie jedného spoločníka a žiadosť na vydanie živnostenských listov (ohlásenie živností). Jedna voľná živnosť Vás bude stáť 5 €. Pri elektronickom podaní žiadosti, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom je vydanie voľných živností bezplatné. Po ohlásení živností získate živnostenské listy. Živnostenský úrad vydá živnostenské listy najneskôr do 9 dní odo dňa riadneho ohlásenia živností.

Rozšírenie predmetu podnikania v sro a zápis do OR

Keď máte v ruke živnostenské listy môžete pristúpiť k ďalšiemu kroku, k zápisu rozšírenia predmetu činnosti s.r.o. do obchodného registra. K zápisu do Obchodného registra budete potrebovať zápisnicu z valného zhromaždenia/ rozhodnutie jediného spoločníka, vydané živnostenské listy a návrh na zápis rozšírenia predmetu podnikania s.r.o. do obchodného registra. Súdny poplatok spojený so zápisom rozšírenia predmetu činnosti s.r.o. do obchodného registra je vo výške 66 €, za osvedčenie pravosti podpisu na návrhu zaplatíte notársky poplatok vo výške 2 €. V prípade elektronického podania sa súdny poplatok znižuje o polovicu, na 33 € a listiny stačí oskenovať, nie sú potrebné notársky overené fotokópie, ani podpisovať listiny vo viacerých vyhotoveniach. Po zapísaní rozšírenia predmetu podnikania spoločnosti do obchodného registra dostanete potvrdenie o vykonaní zápisu a výpis spoločnosti z OR.

Treba dbať na to, akú činnosť spoločnosť vykonáva a na akú činnosť má oprávnenie. Za zle zapísané živnosti hrozia pokuty aj tresty. Nevystavujte sa zbytočne trestnému a daňovému riziku a prenechajte túto úlohu na nás. Veľmi radi Vám pomôžeme.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zmeny v akciovej spoločnosti – čo potrebujem do obchodného registra

Máme záujem vykonať zmeny v obchodnom registri týkajúce sa našej akciovej spoločnosti, ktorá má vydané listinné akcie. Momentálne som jediným akcionárom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zmena konateľa s.r.o. – kedy nastanú účinky?

Dobrý deň, mám prosbu o radu. Na Vašej web stránke je článok o zmene konateľa spoločnosti. Nakoľko nastala zmena konateľa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zlúčenie spoločnosti

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie