Ako rozšíriť predmety podnikania v spoločnosti?

Rozšírenie predmetu podnikania v sro sa zapisuje do obchodného registra SR. Predmet činnosti tvorí zoznam živností, na vykonávanie ktorých má spoločnosť s ručením obmedzeným oprávnenie. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ako pre FO, tak aj pre PO vydáva obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania.

Ak máte záujem o rozšírenie predmetu činnosti, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Rozšírenie predmetu podnikania patrí medzi veľmi časté zmeny v s.r.o.. K rozšíreniu predmetu podnikania dochádza z dôvodov rozšírenia rozsahu poskytovaných služieb alebo pri zmene zámeru podnikania. Spoločnosť, ktorá sa rozhodne rozšíriť svoj predmet činnosti o živnosť, na ktorej vykonávanie doteraz nemala oprávnenie, musí najprv o tejto zmene rozhodnúť svojím najvyšším orgánom. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie. Zároveň musí rozhodnúť o zmene spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny. Ďalším krokom je ohlásenie tejto skutočnosti živnostenskému úradu. Návrh na zápis zmien do obchodného registra sa podáva až po získaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre nové žiadosti.

Rozšírenie predmetu podnikania v s.r.o. nie je možné vykonať, pokiaľ nie je vykonaná premena vkladov a základného imania na eurá. S rozšírením činností v spoločnosti je potrebné súčasne vykonať aj premenu na eurá.

Na vydanie živnostenský listov budete potrebovať zápisnicu z valného zhromaždenia, ak sú v spoločnosti viacerí spoločníci/ rozhodnutie jedného spoločníka a žiadosť na vydanie živnostenských listov (ohlásenie živností). Jedna voľná živnosť Vás bude stáť 5 €. Pri elektronickom podaní žiadosti, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom je vydanie voľných živností bezplatné. Po ohlásení živností získate živnostenské listy. Živnostenský úrad vydá živnostenské listy najneskôr do 9 dní odo dňa riadneho ohlásenia živností.

Rozšírenie predmetu podnikania v sro a zápis do OR

Keď máte v ruke živnostenské listy môžete pristúpiť k ďalšiemu kroku, k zápisu rozšírenia predmetu činnosti s.r.o. do obchodného registra. K zápisu do Obchodného registra budete potrebovať zápisnicu z valného zhromaždenia/ rozhodnutie jediného spoločníka, vydané živnostenské listy a návrh na zápis rozšírenia predmetu podnikania s.r.o. do obchodného registra. Súdny poplatok spojený so zápisom rozšírenia predmetu činnosti s.r.o. do obchodného registra je vo výške 66 €, za osvedčenie pravosti podpisu na návrhu zaplatíte notársky poplatok vo výške 2 €. V prípade elektronického podania sa súdny poplatok znižuje o polovicu, na 33 € a listiny stačí oskenovať, nie sú potrebné notársky overené fotokópie, ani podpisovať listiny vo viacerých vyhotoveniach. Po zapísaní rozšírenia predmetu podnikania spoločnosti do obchodného registra dostanete potvrdenie o vykonaní zápisu a výpis spoločnosti z OR.

Treba dbať na to, akú činnosť spoločnosť vykonáva a na akú činnosť má oprávnenie. Za zle zapísané živnosti hrozia pokuty aj tresty. Nevystavujte sa zbytočne trestnému a daňovému riziku a prenechajte túto úlohu na nás. Veľmi radi Vám pomôžeme.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti – právna poradňa

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie